กริ่งสัมมาอะระหังเนื้อเงิน

หลวงพี่ โจ้2 สิงหาคม 2019  ·

2ใน99องค์ ไม่คิดว่าจะได้ แถมมาคู่อีกด้วย ที่สุดของกริ่งวัดหลวงพ่อสดฯก็คือกริ่งสัมมาอะระหัง ที่สุดของเนื้อก็คือทองคำรองลงมาก็เนื้อเงิน เนื้อที่บริสุทธิ์ ย่อมนำมาซึ่ง บารมีรัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด เป็นทรัพย์ทวี สว่างไสวมิมีประมาณ ไม่ว่าจะเจริญวิชชาเข้าไปหรือน้อมรับบารมีที่แผ่ออกมาในการอธิษฐานพระที่เนื้อบริสุทธิและตั้งผังวิชชามาดีแล้วย่อมเจิดจ้าเหนืออื่นใด ให้เอาเหล็กไหลมาแลก 3ต่อ1ก็ยังคิดหนัก

ยิ่งศิษยานุศิษย์ยุคเก่าๆจะรู้กันดี ที่หลวงป๋าจารก้นกริ่ง ฉ. กษัตริย์ ต้นแบบก็มาจากก้นเนื้อเงินรุ่นแรกนี้แหละ แต่ที่หลายๆคนไม่ค่อยได้ยินเพราะสร้างน้อยมากๆเพียง99องค์ และหมดจากวัดตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ออกให้ทำบุญ ไปอยู่กับพระผู้ใหญ่ ผู้เจริญวิชชา โยมที่อุปัฏฐากวัด แค่ที่เอ่ยมาก็แทบจะเหลือน้อยเต็มที วันนี้ดีใจที่ได้มาถึงจะเป็นวัตถุภายนอก แต่ก็ขอน้อมบารมีแห่งต้นธาตุต้นธรรมปกปักรักษาคุ้มครองจากภายนอกถึง ณ ภายใน สมฺมา อรหํ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: