กองทัพธรรม ทหารอย่าหนีทัพ หลวงป๋า

กองทัพธรรมนี้ หลวงปู่สดฯ ได้กล่าวไว้ในวิชชาว่ากลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ที่มีหน้าที่ต่างๆ เช่น หน้าที่รบ(ทำวิชชา) หน้าที่ทำงาน (ทำงานรับใช้พระศาสนา) หน้าที่ตรวจงาน (กำกับและมอบหมายงานในพระพุทธศาสนา) หน้าที่เผยแพร่ (ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะ ทั้งปฏิบัติเองและส่งเสริม ชักชวนให้ผู้อื่นมาปฏิบัติ) หน้าที่กองเสบียง (สนับสนุนข้าวของเครื่องใข้ อาหาร และจตุปัจจัย 4 ) ฯลฯ บางท่านมีบทบาทหลัก บางท่านมีหลายบทบาทซึ่งหลวงป๋าได้บอกเล่าอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกท้อแท้ ต่ำต้อยน้อยใจ แท้จริงเราได้มีโอกาสเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว อย่าปล่อยให้เสียโอกาสหงุดลอยไปเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกกี่ชาติจะได้มีโอกาสเช่นนี้อีกอีก ข้อมูลจากพี่สมชาย เทียมบุญประเสริฐ ครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: