การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน (สามัคคีคือพลัง)

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน (สามัคคีคือพลัง)

ถาม :: ผมจัดงานอบรมธรรมมาหลายปี แต่ไม่มีเงินในการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีพระเณร อุบาสก อุบาสิกา มาปฏิบัติปีละหลายร้อยรูป ชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านจน แต่ให้การสนันสนุนดีมาก งานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรครับ

ตอบ :: นั่นก็นับว่าดีแล้ว ถ้าจะถามว่าเป็นเพราะเหตุไร ก็เป็นพราะเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่จะขอชี้เหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง ก็คือว่า สถานที่และหมู่ชนที่ท่านอยู่นั้น เป็นปฏิรูปเทส เป็นประเทศที่เหมาะแก่การดำเนินชีวิต เป็นถิ่นที่มีผู้คนเป็นสัมมาทิฏฐิ มีใจบุญใจกุศลมาก รู้จักว่านี่เป็นคุณความดี นี่เป็นบุญเป็นกุศล เมื่อท่านทำคุณความดีเขาก็รู้ว่านี่เป็นความดี เขาก็มาช่วยกันสนับสนุน ก็บุญต่อบุญ แล้วก็สำเร็จ

ถ้าจะถามว่า การได้อยู่ในปฏิรูปเทส คือประเทศที่ดีอย่างนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ?

ก็มีสาเหตุมาจากบุญบารมีที่ท่านได้เคยสร้างสมอบรมมา ใครมีบุญบารมีคุณความดีที่สร้างสมอบรมมา ชื่อว่า “ปุพฺเพ กตปุญฺญตา” คนนั้นจะทำอะไรก็สำเร็จ ตัวเองจะทำงานแค่ไหนไปตามกำลังของตน ไม่เกินกำลังของตน ผู้คนเขาก็มาสนันสนุน แล้วไม่ใช่แต่ผู้คนคือมนุษย์เท่านั้นหรอกนะ ที่เมื่อท่านได้ทำความดีเช่นนี้แล้ว เขาจะสนับสนุน แม้แต่เทวดา ก็สนันสนุนอนุโมทนาด้วย

#ให้ท่านลองไปถามผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายดูว่า เวลาที่พวกเขาเจริญภาวนา หรือปฏิบัติธรรม เวลาที่ครูอาจารย์แสดงธรรมตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้ว และเวลาที่พระกระทำอนุโมทนา หรือแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล สำหรับผู้ถึงธรรมกายให้ท่านขยายข่ายของญาณ แล้วให้ท่านสังเกตุ จะเห็นว่าเทวดาโดยรอบมีเท่าไหร่ที่เขามาอนุโมทนา เทวดานี่แหละเขาก็อนุโมทนาบุญกันกับมนุษย์ หรือคณะบุคคลที่ทำความดี แล้วก็ติดตามรักษาผู้ประพฤปฏิบัติธรรมด้วย อย่าสงสัยเลย

เพราะฉะนั้น คนทำความดี ให้ดีจริงก็สำเร็จ พระคุณเจ้าทำเช่นนั้นน่ะดีแล้ว ทำความดีจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้น

กระผมเองสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายขึ้น ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เงินแทบไม่มี คือมีน้อยที่สุด เรียกว่าไม่มีเสียดีกว่า เราประกาศว่าอยากจะได้ที่ดินสักสิบไร่ เพื่อทำเป็นสำนักปฏิบัติ ก็มีคนเสนอว่า ให้สามสิบไร่ ขายสี่สิบไร่ คือ ที่ดินแปลงนี้เป็นเจ็ดสิบกว่าไร่ ที่ดินสี่สิบกว่าไร่เขาขายไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ติดถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก

ในปี ๒๕๒๔ ไม่มีเงิน ไม่มีหรอก เขาก็บอกว่าให้เอาเงินมาชำระภายใน ๑ ปี แล้วจะโอนที่ให้ส่วนที่เหลือนี้ ก็บอกพรรคพวกกัน มีไม่เท่าไหร่ ตอนนั้นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนับไปนับมา ก็คงจะมีสักร้อยกว่าคนได้ ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสระเกศ เพิ่งมาตั้งใหม่ที่วัดสระเกศ ปฏิบัติในพระอุโบสถ เวลามาปฏิบัติภาวนาในแต่ละวันมากันสัก ๓๐-๔๐ โดยประมาณ

เงินแปดแสนบาท ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะ แต่เราตั้งใจจะทำดี บรรดาผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในขณะนั้น เกิดมีจิตใจศรัทธาขึ้นมา บางคนก็บริจาคมากถึงหนึ่งแสนบาท บางคนก็บริจาคน้อยตามกำลัง มีมากก็บริจาคมาก มีน้อยก็บริจาคน้อย รวมๆกัน เลยได้แปดแสนบาท เอาไปจ่ายให้ค่าที่ดินเขา เราก็ตั้งเป็นมูลนิธิ ให้มูลนิธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๗๒.๕ ไร่ สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายจึงได้มาตั้งอยู่ที่นี่

ขณะเราได้ที่ดิน ที่นี่เป็นท้องนาล้วนๆ ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียว มีอยู่ตรงเลยที่ของเรา ข้ามคลองไปหน่อย มีต้นมะขามเทศอยู่อีกต้นหนึ่ง กับต้นสะเดาอยู่ต้นหนึ่ง อยู่ที่จอมปลวก เลยไปทางโน้นก็เป็นป่าสนของชาวบ้านเขา แล้วเราก็พัฒนามาโดยที่เรียกว่า จับเสือมือเปล่า ก็ทำงานมาอย่างนี้ จนถึงเดี๋ยวนี้ ก็ไม่ใช่รวย คนเขานึกว่าวัดนี้รวย ไม่ใช่ ได้เงินมาเท่าที่โยมให้มา เราก็ทำไปเท่าที่มี หลวงพี่และโยมทราบไหม

#วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เปิดการอบรมเดือนละ ๒ รุ่น สถาบันการศึกษาเขาขอพาเด็กนักเรียนนักศึกษา มาฝึกอบรมธรรมปฏิบัติ พยายามเจียมตัวว่ากำลังเรามีน้อย หมายถึงกำลังบุคคลากรของวัดเรายังมีน้อย ไหนจะต้องเรียนปริยัติเอง ไหนจะต้องปฏิบัติธรรมเอง ไหนจะต้องช่วยสอนคนอื่นอีก โรงครัวเขาก็เหนื่อยเต็มที จึงพยายามขอว่าเดือนละครั้งเถอะ ขอยังไงๆก็ไม่ได้ เขามาเพิ่มมากขึ้นทุกทีๆ ก็เลยต้องสงสารเขา ต้องอนุเคราะห์เขา จึงต้องเปิดอบรมเดือนละ ๒ ครั้ง

บางโรงเรียนบางวิทยาลัยมา ก็ไม่มีงบประมาณ ที่วัดหลวงพ่อสดฯไม่เคยเรียกร้องเลยว่า โรงเรียนไหน วิทยาลัยไหน ให้มาบริจาคให้เท่านั้นเท่านี้ ไม่เคยเลย ไม่ได้มาสนใจว่าใครจะทำบุญหรือบริจาคให้สักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เคยอดนะ ก็พอมีเงินที่โยมมาทำบุญเรื่อยๆ ไม่รวยแต่ก็ไม่จน คือ พอมีใช้ไปเรื่อยๆ อย่างนี้ เพราะเราทำความดีนี่ คนนี้ไม่ให้คนอื่นก็ให้ ก็ไม่ว่าอะไร ได้มาก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้ดีที่สุด ก็เท่านั้นแหละ

เพราะฉะนั้น การทำความดี ก็ต้องได้ดีเรื่อยไป ทำสำเร็จเรื่อยไป นี่แหละ บุญบารมี ก็จงทราบไว้นะว่า เมื่อทำคุณความดีจนเป็นบุญเป็นบารมีแล้ว บุญบารมีนี่แหละ ส่งผลให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดี ตามสมควรแก่อัตตภาพ ตามฐานะ

เพราะฉะนั้น จงตั้งใจทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่ว แล้วจะสบายเอง ยิ่งผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงธรรมกาย หรือเห็นดวงเห็นกายแล้ว พยายามทำใจให้ใสไว้ พอจิตใจผ่องใสดีแล้ว ตั้งจิตอธิฐานให้ดีว่า ขอให้ประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในทางที่ดี และขอให้มีผู้อุปการะ หรือมีผู้ช่วยเหลือเรา ขอให้มีชีวิตที่ดี ให้มีงานมีการทำที่ดี ทำเท่านี้แหละ

จงทำแต่ความดี ให้อยู่ในศีลในธรรม ให้จำไว้ทุกคนนะชีวิตจะมีแต่เจริญ จะมีแต่สันติสุข อย่าไปเชื่อคนไม่ดี

เพราะฉะนั้น ถ้าท่านตั้งใจทำจริง ปฏิบัติดีจริงที่ตัวเอง แล้วก็ตั้งใจทำคุณความดีด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรม #และช่วยเผยแพร่ธรรมะด้วย จะประสบผลสำเร็จ เหมือนอย่างพระคุณเจ้าที่เขียนมาถามนี้แหละ แต่ต้องให้อยู่ในคุณความดีให้ตลอดนะ ให้อยู่ในศีลในธรรม ให้อยู่ในพระธรรมพระวินัย จะได้ดีกันหมด

วัดหลวงพ่อสดฯ ไม่ได้มีเงินร่ำรวยมาจากไหน ไม่ได้มีเงินทุนติดไม้ติดมือมาเป็นสิบล้านร้อยล้านอะไร ไม่มีทั้งนั้น อย่าว่าแต่เงินล้านเลย สมัยนั้นเงินแสน ตัวเองก็ยังไม่ได้มีติดมือมา แต่ว่าญาติโยมเขาเห็นเราทำจริง เขาก็ศรัทธา แม้แต่เทวดาเขาก็อนุโมทนา ก็ดลจิตดลใจญาติโยมให้ช่วยทำบุญ ให้เราได้ทำงานสำเร็จตามสมควรแก่ฐานะ แต่ก็ไม่อ้าขาผวาปีกหรอก แค่นี้ก็กระดูกแทบจะออกนอกเนื้อกันแล้ว

คนของวัดหลวงพ่อสดฯ พระเณรของวัดหลวงพ่อสดฯ หน้าตาซูบซีดกันหมด เพราะเหนื่อยเหลือเกิน พากันทำได้เท่านี้ก็พอใจ สบายใจ ก็เหมือนกับพระคุณเจ้าที่ทำงานสำเร็จนั้นแหละ

จงพากันทำไปเถอะ ตายแล้วไม่เสียชาติเกิด ไม่ต้องกลัวตาย เพราะว่าตายไปเมื่อไหร่ก็ไม่ไปไหนหรอก ถ้าตั้งใจทำดีอยู่ตลอดเวลา ไปดีทั้งนั้นแหละ

__________________
__________________
เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล
หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
___________________
ที่มา

ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ
___________________
เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า
ขอบพระคุณภาพประกอบธรรมะ สาธุ.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: