การตั้งใจไว้เพื่อนิพพาน

 การตั้งใจไว้เพื่อนิพพาน

ผมเคยถามหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เรียกว่า “หลวงพ่อสด” ก็แล้วกัน..

วันนั้นผมไปหาท่าน ท่านยังไม่ได้เป็นพระครู ยังไม่ได้เจ้าคุณ เมื่อท่านเป็นแล้วท่านก็บอกว่า “เขาเอาหัวโขนมาตั้งให้ มาสวมให้ แต่ฉันจะไม่เต้นไปตามจังหวะโขน ฉันจะเต้นตามปกติของฉันตามเดิม ” พระองค์นี้น่ารักมาก ผมนับถือท่านมาก
ท่านเคยบอกว่าควรจะหวังพระนิพพาน ผมก็ถามว่า
“คนอย่างกระผมจะไปนิพพานกับเขาได้หรือครับ?”
ท่านก็บอกว่า ” เราตั้งใจไว้ก่อน เหมือนคนขึ้นยอดไม้ เธอขึ้นต้นไม้ตั้งใจ เราจะขึ้นให้สุดยอด …. ถ้าบังเอิญเราตั้งใจขึ้นสุดยอดแรงมันไปไม่ถึง มันก็ต้องไปถึงกิ่งใดกิ่งหนึ่งเป็นที่พักจนได้ … ถ้าเราตั้งใจต่ำ ดีไม่ดีมันขึ้นไม่ถึงเลย “

ท่านบอกว่า ” หวังนิพพานก็เช่นเดียวกัน ถ้ากำลังอย่างอ่อนก็ไปค้างที่สวรรค์ได้ … กำลังอย่างกลางก็ไปค้างที่พรหม … ถ้าเราเกิดจิตไม่นิยมมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก หรือไม่นิยมร่างกายด้วยความจริงใจ เราก็ไปนิพพาน “
คติของหลวงพ่อสดนี่ดีมาก … ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโยมทั้งหลายพยายามปฏิบัติตามไว้เถอะ ตัวท่านตาย แต่ความดีของท่านยังไม่ตาย ผมยอมรับนับถือองค์นี้ท่านดีจริงๆ วิชาความรู้นี้ผมก็เรียนกับท่านไว้เยอะ ที่นำมาใช้นี่ก็เอาของท่านมาใช้เยอะเหมือนกัน ท่านก็บอกเป็นของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของท่าน ท่านค้นคว้าเอามา เป็นพระองค์แรก ที่ทำให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์ เรื่องนรก ได้ชัดแจ้งแจ่มใส และเรื่องนิพพานด้วย …
( หนังสือ มโนมยิทธิ และประวัติของฉัน … หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หน้า 114-115 )

แชร์เลย

Comments

comments

Share: