การตั้งใจไว้เพื่อ นิพพาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำกล่าวถึงหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

การตั้งใจไว้เพื่อ นิพพาน นี่ ผมเคยถามหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ เรียกว่า หลวงพ่อสด ก็แล้วกัน วันนั้นผมไปหาท่าน ท่านยังไม่ได้เป็นพระครู ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณ เมื่อท่านเป็นแล้ว ท่านก็บอกว่า เขาเอาหัวโขนมาตั้งให้ มาสวมให้ แต่ฉันจะไม่เต้นไปตามจังหวะโขน ฉันจะเต้นไปตามปกติของฉันตามเดิม พระองค์นี้น่ารักมาก ผมนับถือท่านมาก ท่านเคยบอกว่า “ควรจะหวังพระนิพพาน ผมก็ถามว่า คนอย่างกระผมจะไปนิพพานกับเขาได้หรือครับ ท่านก็บอกว่า เราตั้งใจไว้ก่อน เหมือนคนขึ้นยอดไม้ เธอขึ้นต้นไม้ ตั้งใจ เราจะขึ้นให้สุดยอด ถ้าบังเอิญ เราตั้งใจขึ้นสุดยอด แรงมันไปไม่ถึง มันก็ต้องไปถึงกิ่งใดกิ่งหนึ่ง เป็นที่พักจนได้ ถ้าเราตั้งใจต่ำ ดีไม่ดีมันขึ้นไม่ถึงเลย” ท่านบอกว่า “หวังนิพพานก็เช่นเดียวกัน ถ้ากำลังอย่างอ่อน ก็ไปค้างที่สวรรค์ได้ กำลังอย่างกลาง ก็ไปค้างที่พรหม ถ้าเราเกิดจิตไม่นิยมมนุษย์โลก เทวโลก และ พรหมโลก หรือไม่นิยมร่างกายด้วยความจริงใจ เราก็ไปนิพพาน” คติของหลวงพ่อสดนี้ดีมาก ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท และญาติโยมทั้งหลาย พยายามปฏิบัติตามไว้เถอะ ตัวท่านตาย แต่ความดีของท่านยังไม่ตาย ผมยอมรับนับถือองค์นี้ท่านดีจริงๆ วิชชาความรู้นี้ ผมก็เรียนกับท่านไว้เย้อะ ที่นำมาใช้นี่ ก็เอาของท่านมาใช้เย้อะเหมือนกัน ท่านก็บอกเป็นของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ของท่าน ท่านค้นคว้าเอามา เป็นพระองค์แรก ที่ทำให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์ เรื่องนรก ได้ชัดแจ้งแจ่มใส และเรื่องนิพพานด้วย

เทศนาธรรมจาก พระราชพรหมยาน หลวงพ่อวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ที่มา จากหนังสือมโนมยิทธิและประวัติของฉัน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หน้า ๑๑๔-๑๑๕

แชร์เลย

Comments

comments

Share: