การอธิษฐานจิตเสกพระเครื่องต่างๆของวัดหลวงพ่อสด รวม 10 ประการ

หลวงป๋าท่านเคยบอกไว้ว่าการอธิษฐานจิตเสกพระเครื่องต่างๆของวัดหลวงพ่อสด
ท่านอธิษฐานไว้ รวม 10ประการ คือ
1. พลิกธาตุพลิกธรรม-กลับร้ายกลายเป็นดี  ให้ผู้เป็นเจ้าของมีจิตน้อมเข้ากระแสธรรม
2.
มหาอุด กันปืน
3.
มหาคงกระพัน หนังเหนียวทนต่อคมมีดของมีคม
4.
มหาแคล้วคลาด
5.
รอดพ้นจากภัยทั้งหมด ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยสงคราม ภัยจากนิวเคลียร์
6.
ป้องกันโรคภัย ภูติผีปีศาจ คุณไสย์ ยาสั่ง
7.
มหาอำนาจ สิทธิ สิทธิเฉียบขาด
8.
มหาเมตตา มหานิยม
9.
มหาโชคลาภ โภคทรัพย์
10.
สมใจปรารถนา อธิษฐานได้ตามที่ขอ
แชร์เลย

Comments

comments

Share: