กำหนดดวงแก้วอยู่ฐานที่ 7 ได้สักพักใหญ่ จะมีอาการมึนศีรษะ ?

ในขณะที่ปฏิบัติภาวนาและกำหนดจิตอยู่นั้น ดวงแก้วอยู่ฐานที่ 7 ได้สักพักใหญ่จะมีอาการมึนศีรษะที่ท้ายทอย ?


ตอบ:

เพราะเหตุว่าท่านบังคับใจที่จะให้เห็นนิมิตด้วยสายตาเนื้อจนเกินไป   ซึ่งผิดวิธี   ที่ถูก จะต้องไม่บังคับใจที่จะให้เห็นนิมิตโดยการเพ่ง  พยายามที่จะให้เห็นด้วยสายตาเนื้อ    แต่ให้ใช้ใจนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใส 

ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ 7   เพื่อให้ “ใจ” คือความเห็น ความจำ ความคิด และความรู้ รวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน   เมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วน ก็จะเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสสว่างปรากฏขึ้นมาเอง

วิธีป้องกันและแก้ไขมิให้สายตาเนื้อแย่งหน้าที่ใจที่จะทำกิจภาวนาก็คือ  ให้เหลือบตากลับนิดๆ  เพื่อให้ใจคือความเห็น-จำ-คิด-รู้  กลับไปข้างหลัง   แล้วก็ให้รวมลงหยุดนิ่ง ณ ภายใน  ตรงศูนย์กลางกาย เหนือระดับสะดือ 2 นิ้วมือ   แล้วตาในจะทำหน้าที่รู้-เห็นได้อย่างสมบูรณ์เอง

แชร์เลย

Comments

comments

Share: