กิจกรรมประจำปี 2559

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญประจำปี 2559

ทุกวันอาทิตย์

 • ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.30 น. รับศีล เจริญภาวนา ฟังธรรมบรรยายจาก หลวงพ่อ พระเทพญาณมงคล หรือพระเถรานุเถระอื่นๆ
  แล้วถวายสังฆทานภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
 • ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. สวดมนต์ และเจริญภาวนา ที่พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ทุกวันอาทิตย์และวันที่วัดมีกิจกรรมสำคัญ  มีรถรับส่งสาธุชนไปวัดหลวงพ่อสดฯ ดังนี้

 • กรุงเทพฯ – รถออกจากปากทางเข้าวัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ เวลา 07.00 น.
 • กาญจนบุรี – รถบัสออกจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี  เวลา 07.00 น.  มีรายละเอียด จุดรับ-ส่ง ระหว่างทาง ดังต่อไปนี้
 • รถออกที่วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว)  06.30 น.
 • หน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี ฝั่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  7.00 น.
 • หน้าตลาดท่าม่วง ที่ป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง  7.10 น.
 • หน้าเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  7.30 น.
 • หน้าเทสโกโลตัส ท่ามะกา  7.45 น.
 • หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก  8.00 น.
 • หอนาฬิกาบ้านโป่ง ที่ป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง  8.15 น.
 • หน้าสถานีตำรวจภูธรบางแพ  8.45 น.
   
กิจกรรมของวัด
ทุกวันอาทิตย์    บำเพ็ญบุญกุศล เจริญภาวนาธรรม
31 ธ.ค.58 – 3 ม.ค.59ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ศ 1 ม.ค.วันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตร
ตั้งทุนและเพิ่มทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช และ ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ
พิธีตักบาตร เวลา 09.30 น.
20 ม.ค. – 20 พ.ค.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รับสมัครนิสิตใหม่ (พระภิกษุ สามเณร-ฆราวาส) ปีการศึกษา 2559
28 ม.ค.- 9 ก.พ.อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ป.ย.1-2 ถึง ป.ธ.5  คณะสงฆ์ภาค 15
พ 3 ก.พ.วันคล้ายวันมรณภาพ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 56  (ปฏิบัติธรรม 3-5 ก.พ.)
6-12 ก.พ.บำเพ็ญกุศลช่วงวันตรุษจีน
จ 22 ก.พ.วันมาฆบูชา (ปฏิบัติธรรม 21-24 ก.พ.)
อา 6 มี.ค.วันทอดผ้าป่า อายุวัฒนมงคล 87 ปี พระเทพญาณมงคล (ปฏิบัติธรรม 5-7 มี.ค.)
2-16 เม.ย.บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
13-15 เม.ย.วันสงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย  (ปฏิบัติธรรม 13-15 เม.ย.)
  09.30 น. พิธีสวดมาติกา บังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้อดีตบูรพาจารย์ และบรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ
  12.30 น. สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
1-14 พ.ค.อบรมพระกัมมัฏฐาน สมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4  รุ่นกลางปี  รุ่นที่ 71
พฤ 5 พ.ค.รับบริจาคโลหิตวันฉัตรมงคล ครั้งที่ 1
15-28 พ.ค.อบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นกลางปี
จ 16 พ.ค.เปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ศ 20 พ.ค.วันวิสาขบูชา (ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 19-21 พ.ค.)
  09.30 น. สาธุชนรับศีลและเจริญภาวนา พระเทพญาณมงคล แสดงธรรม
  10.30 น. พิธีทอดผ้าป่าวิสาขบูชา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  13.00 น. เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย
ส 28 พ.ค.วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ)
ทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษา     ถืออุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม
อ 19 ก.ค.วันอาสาฬหบูชา (ปฏิบัติธรรม 18-20 ก.ค.)
  09.30 น. สาธุชนรับศีลและเจริญภาวนา พระเทพญาณมงคล แสดงธรรม
  10.30 น. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา
                 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
                 และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  13.00 น. เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย
พ 20 ก.ค.วันเข้าพรรษา  อธิษฐานอยู่จำพรรษา
ศ 12 ส.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (ปฏิบัติธรรม 11-13 ส.ค.)
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 
ศ 16 ก.ย.วันคล้ายวันบรรลุธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
จ 10 ต.ค.วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
อา 16 ต.ค.วันมหาปวารณา (ปฏิบัติธรรม 16-19 ต.ค.)
จ 17 ต.ค.วันออกพรรษา  และวันเทโวโรหณะ (พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก)
พิธีตักบาตรเทโวฯ  (เริ่มกฐินกาล)
อา 23 ต.ค.วันทอดกฐินสามัคคี  (ปฏิบัติธรรม ทาน ศีล ภาวนา)
1-14 ธ.ค.อบรมพระกัมมัฏฐาน  สมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4  รุ่นปลายปี  รุ่นที่ 72
จ 5 ธ.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (ปฏิบัติธรรม 4-6 ธ.ค.)
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3
15-28 ธ.ค.อบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นปลายปี
30 ธ.ค.59 – 2 ม.ค.60ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
แชร์เลย

Comments

comments

Share: