ขอเล่าเรื่องที่อ.ชม ศิษย์นอกดง ท่านได้เมตตาถ่ายทอดให้ฟัง

อ.ชมท่านเล่าให้ฟังว่า มีเหตุการณ์ที่คับขันในประวัติศาสตร์อีกสมัยหนึ่ง คือเหตุการณ์ การล่าอาณานิคมของอังกฤษ ในสมัยรัชกาลที่ห้า สมัยนั้น อังกฤษกดดันไทยอย่างหนัก และมีการตกลงกันกับฝรั่งเศสที่จะตัดแบ่งประเทศไทยออกเป็นสองฝั่งโขง ด้านหนึ่งเป็นของฝรั่งเศส ด้านหนึ่ง เป็นของอังกฤษ ดังนั้นขอให้เพื่อนๆอีกหลายคนได้ทราบว่าประเทศไทยแต่เดิมนั้นมีอาณาเขต เต็มพื้นที่สุวรรณภูมิทั้งหมดด้านใต้ เราเป็นเจ้าของมาเลเซียทั้งประเทศ ด้านบนมีพื้นที่ถึงสิบสองปันนา ด้านข้างเราเป็นเจ้าของลาวและเขมรทั้งหมด เราเสียดินแดนอันเป็นที่จารึกพระศาสนาไป เป็นพื้นที่ถึงเกือบครึ่งหนึ่งของดินแดนทั้งหมดเมื่อเราเสียดินแดนไปส่วนหนึ่งแล้วอังกฤษก็ยังอยากได้ ไทยเราอีกทั้งประเทศ ทางรัชกาลที่ห้าท่านเลยเจริญกุศโลบายผูกมิตรกับพระเจ้าซาร์แหงรัสเซียอย่างที่เราได้ทราบกันดีแต่ทางอังกฤษก็ยังไม่ยอม รามือจากไทย ส่งเรือรบเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา หันป้อมปืนขู่จะยิงใส่ พระบรมมหาราชวัง บริเวณท่าราชวรดิษฐ์เหตุการณ์ในช่วงเวลานี้เองที่ หลวงปู่เทพโลกอุดร ท่านได้เล็งญาณ เห็นว่า ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปแบบนี้ ไทยจะต้องสิ้นไทยเสียเอกราชให้กับอังกฤษแน่ๆ และเมื่ออังกฤษเข้ามาครอบครองประเทศไทยก็ย่อมต้องทำลายวัดวาอาราม บังคับให้คนไทยเปลี่ยนศาสนาใหม่ เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ท่านจึงให้ศิษย์อภิญญาของท่าน ท่านหนึ่ง กำบังกายหายตัว บุกขึ้นเรือรบ ของอังกฤษที่มีการระวังป้องกันภัยแข็งแรงแน่นหนา บุกเข้าห้องนอนของแม่ทัพเรือใหญ่ ในตอนกลางคืน เอามีดจ่อคอ แม่ทัพและขู่ว่าจะฆ่าให้ตาย ถ้าพรุ่งนี้ไม่เอาเรือรบออกทะเลไป ทางแม่ทัพอังกฤษ ก็ตกใจระคนแปลกใจที่คนไทยเพียงตัวคนเดียวสามารถบุกเข้ามาประชิดถึงตัวได้แบบนี้วันรุ่งขึ้นทางเรือรบอังกฤษก็แล่นออกปากอ่าวไป ทำให้ไทยรอดจากการเป็นอาณานิคมอีกครั้งหนึ่งป.ล. ผมจำคำสอนของท่านได้ข้อนึงที่ท่านพูดให้ฟังบ่อยๆครับว่า “คนได้ฌานน่ะ จะรวยสิบล้านน่ะง่ายนิดเดียว ” แล้วท่านก็ทำได้ของท่านได้จริงๆด้วยครับแต่โดยความจริงของผู้ที่ได้ฌาณ 4 นั้นมันเป็นความสงบที่เป็นสุข จริงๆมักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องจนรวยเพราะ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีแต่มีข้อเตือนใจไว้ว่า หากยังไม่ยกจิตเข้าสู่วิปัสสนาเพื่อคว่ามหลุดพ้นแล้วก็ยังมีโอกาสพลาดให้กิเลสเช่นกัน

แชร์เลย

Comments

comments

Share: