คงอีกนานกว่าหลวงป๋าท่านจะลงมาสร้างบารมีอีกครั้ง โดย หลวงตาอู๋

คงอีกนานกว่าหลวงป๋าท่านจะลงมาสร้างบารมีอีกครั้ง โดย หลวงตาอู๋

เมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนหน้านี้ หลวงป๋าเคยเปรยๆ ให้ฟังเหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหนที่ท่านจะลงมาเกิดอีก ถ้าอาตมาจำไม่ผิดท่านได้บอกไว้ว่า “ชาติหน้าหลวงป๋าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต เพราะชาตินี้ท่านได้สร้างบารมีไว้มาก บุญบารมีที่ทำในชาตินี้ถือว่าสร้างไว้ได้มากกว่าที่คิดไว้ (วัดได้จากจำนวนชั้นของฉัตรที่เพิ่มมากขึ้น) คงจะอีกนานกว่าที่หลวงป๋าจะลงมาเกิดอีกครั้ง” (แต่หลวงป๋ายังอยู่ดูแลวัด)

อาตมาเดาเอาเองว่าการที่พระโพธิสัตว์จะลงมาเกิดอีกเมื่อใด ก็คงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประเทศชาติ และสภาพจิตใจของบุคคลในยุคนั้นๆ ว่าจะเหมาะสมที่ท่านจะลงมาสร้างบารมีได้หรือไม่ ท่านจะต้องดูสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสม เรื่องการสร้างบารมีของพระนิยตโพธิสัตว์ย่อมจะต้องผ่านการพิจารณาของเทวสภาอันมีท่านพระอินทร์เป็นประธาน พระโพธิสัตว์ที่มีบารมีแก่ๆ ท่านจะไม่ลงมาสร้างบารมีแบบโดดเดี่ยว แต่ท่านจะลงมาเป็นคณะเพื่อร่วมมือกันทำงานทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างประสานกันไป

ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อหลวงป๋าท่านเริ่มสร้างพระมหาเจดีย์ เหล่าทวยเทพอันมีท่านพระอินทร์และท่านท้าวเวสสุวรรณ พญานาค พญาครุฑ จึงได้ร่วมมือประสานกันอย่างใกล้ชิดในการช่วยหลวงป๋ามานานนับ 10 ปี วัดหลวงพ่อสดจึงเป็นแหล่งของธาตุกายสิทธิ์ต่างๆ เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยหลวงป๋าสร้างบารมี ซึ่งคงจะมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่จะเกิดมีได้แบบนี้….

แชร์เลย

Comments

comments

Share: