คดขนุน วัดหลวงพ่อสด

การเกิดหรือกําเนิดของ คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา/ทองชมพูนุทเทพประทาน
หรือ ถ้ามีไว้ในครอบครองทั้งสองอย่าง จะเรียกชื่อว่า “คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ “สุริยัน จันทรา” ก็ได้
โดย พระเทพญาณมงคลวิ. (เสริมชัย ชยมงคโล) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี


ความเป็นมาของกําเนิดคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิทองคํา/ทองชมพูนุท
เทพประทาน ก็มีนัยเดียวกันกับธาตุกายสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น (อ่าน)
แต่เฉพาะที่เกิดขึ้นที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี นี้ เข้าใจว่า เป็นด้วยพระเมตตาของท่านท้าวสักกะเทวราชที่ทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นทุนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ไว้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วน สําคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อช่วยสืบบวรพระพุทธศาสนาในช่วงกึ่ง พุทธกาล (2,500 ปี) หลังนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงก่อนจะสิ้นพุทธกาลของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนี้ ท่านท้าววิษณุกรรมเทพบุตรเมื่อทราบเทวราชโองการจึง ประกาศข่าวนี้ และเข้าใจว่า ท่านสุริยเทพเมื่อทราบเทวราชประสงค์จึงช่วยอธิษฐานให้เม็ด ขนุนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามส่วนหนึ่งกลายเป็น “คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทอง ชมพูนุท” และท่านจันทิมเทพก็ช่วยอธิษฐานให้เม็ดขนุนที่วัดฯอีกส่วนหนึ่งกลายเป็น “คดเม็ด ขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา” พอไว้แจกให้แก่ผู้ทําบุญบํารุงวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และ เป็นทุนก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ผู้มีไว้ในครอบครองทั้ง ๒ ประเภท คือ คดเม็ดขนุนทองคําและทองชมพูนุท จะ เรียกชื่อว่า คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ “สุริยัน จันทรา” ก็ได้ และพึงทราบว่า ธาตุกายสิทธิ์ ทั้งหลายเหล่านี้มีเทพสถิตอยู่ดูแลรักษาอีกด้วยเท่าที่ทราบจากประสบการณ์ของผู้มีไว้ในครอบครอง ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า มี อานุภาพสูงทุกด้าน เพราะสําเร็จด้วยเทพยดาผู้มเหสักข์ ได้แก่ ท่านท้าวสักกะเทวราชทาน ท้าววิษณุกรรมเทพบุตร ท่านสุริยเทพ และจันทิมเทพ และแม้ท่านท้าวเวสสุวรรณ อีกด้วย เป็นต้น ผู้ล้วนเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงทั้งนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านป้องกันอันตรายนั้น มีอานุภาพสูงยิ่งนัก ที่ จะมีอานุภาพสูงเท่าเทียมกัน ก็เห็นจะมีแต่เหล็กไหลโกฏิปีสีปีกแมลงทับเท่านั้น ส่วน ทางด้านมหาอํานาจ มหาเมตตา และมหาลาภ นั้น ก็ได้ยินข่าวจากผู้มีไว้ในครอบครองว่า มี อานุภาพสูงมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หนุนดวง – หนุนฐานะ” อนึ่ง คดเม็ดขนุน ทองชมพูนุทนั้นจะหนักทางด้านมหาอํานาจ ส่วนคดเม็ดขนุนทองคํานั้นจะหนักทางด้าน เมตตา เพราะเหตุนั้น หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองครบคู่เป็นคดเม็ดขนุนทองคําธาตุกายสิทธิ์ เทพประทาน “สุริยัน จันทรา” แล้ว จัดว่ามีอานุภาพครบเครื่องเต็มสูตรทีเดียว จึงเป็น อุดมมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีล – ทรงธรรม สมตามพระพุทธดํารัสตรัส ไว้ว่า “ธมโม หเวรกุขติ ธมมจารี – ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”นั้นเอง

อย่าลืม เวลาบําเพ็ญบุญกุศลแล้ว อุทิศส่วนกุศลให้เทพผู้สถิตอยู่ด้วย – ช่วย คุ้มครองรักษาเราด้วย ก็แล้วกัน
สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 300,000 บาท และ/หรือ ร่วมทําบุญซื้อที่ดินเพื่อถมที่รอบพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 300,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา/ทองชมพูนุท ราย

ละ 1 องค์ และตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนถึง วันวิสาขบูชาปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย ของเราร่วมจัดงานพุทธชยันตีเฉลิมฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครบ 2,600 ปี ผู้ที่ ทําบุญร่วมเผยแผ่ธรรม 900,000 บาท ขึ้นไป ก็จะได้รับคดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ ทองคํา/ทองชมพูนุท รายละ 1 องค์ (เป็นกรณีพิเศษ)
ท่านสามารถติดต่อเพื่อร่วมทําบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ และขอชมคดขนุน ทองคํานี้ได้ที่ประชาสัมพันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ริมถนนสายบางแพ-ดําเนิน สะดวก กม.ที่ 14 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 083-032-8907, 086-306-0920 , 086-306-0921, 086-306-0922, 0-3274-5180 กดต่อ 220/191 หรือเข้าเยี่ยมชม
กิจกรรมของวัดได้ที่เว็บไซท์ http://www.dhammakaya.org

คดขนุน

ปิยะ ศรีทองคําวัตถุมงคล วัดหลวงพ่อสด ให้เช่า บูชากันได้เต็มที่· 17 ธันวาคม 2020  · สมัยนั้นยังไม่มีเฟสบุ๊คใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายล้างฟิล์มรูปมีแบบนี้ครับ สมัยนั้นโทรศัพท์ยังมีใช้รุ่น3310กัน

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แชร์เลย

Comments

comments

Share: