คตขนุน แบบมีเปลือก วรรณะด้านในเป็นสีทองเทพประทาน ยุคต้น(ปี53)

คตขนุน แบบมีเปลือก วรรณะด้านในเป็นสีทองเทพประทาน ยุคต้น(ปี53) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

รักหมดใจ ใจหมดรัก 7 ชม.  ·

คตขนุนที่ท่านเห็นอยู่นี้ เป็นคตขนุนยุคแรกๆของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นคตขนุนที่บังเกิดจาก ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ และเหลืองบางเตย ด้านในมีวรรณะเป็นสีทองเทพประทาน ต้องขอกล่าวเท้าความไปอย่างนี้ครับ ในช่วงปี2552 ได้มีคตขนุนบังเกิดขึ้นภายในวัด บังเกิดจากธรรมชาติ อย่างอัศจรรย์ จากต้นขนุนที่อยู่ในวัด เหตุการณ์นี้ทราบไปถึงหลวงป๋า ท่านจึงดำริว่า อยากจะอธิษฐานคตขนุน ให้บังเกิดขึ้น เพื่อเป็นของที่ระลึก ให้กับผู้ที่มาร่วมบุญกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ในช่วงเวลานั้น ทางวัดก็ได้เก็บลูกขนุนสุก ที่เกิดขึ้นภายในวัด(สายพันธุ์มาเลย์) มาให้หลวงป๋าอธิษฐานจิต แต่เนื่องจากลูกขนุนภายในวัดนั้น มีจำนวนน้อย และบางคราว แกะเม็ดขนุนออกมาอธิฐานแล้ว ก็ยังบังเกิดเป็นธาตุกายสิทธิ์อยู่น้อยเม็ด จึงต้อวงจำเป็นใช้ลูกขนุนสุกอีกจำนวนมาก ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาส จัดหาลูกขนุนมาถวายให้(ร่วมบุญ)กับทางวัดด้วย ซึ่งช่วงแรกๆนั้น ข้าพเจ้าก็ได้ถวายลูกขนุนเป็นพันธุ์มาเลย์ แบบที่ทางวัดใช้ มีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงป๋าท่านได้เห็นคตขนุน ที่เกิดจากลูกขนุนสายพันธุ์มาเลย์ ท่านได้บอกว่า ดูทรงแล้วใหญ่เทอะทะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาส จัดหาลูกขนุนสายพันธุ์อื่นๆ มาร่วมบุญกับทางวัด โดยเป็นขนุนสายพันธุ์ ทองประเสริฐและเหลืองบางเตย ครั้งนี้เมื่อหลวงป๋า ได้เห็นคตขนุน ที่บังเกิดจากลูกขนุนสองสายพันธุ์นี้ ท่านก็ว่า มีขนาดที่กะทัดรัด และมีรูปทรงที่สวยงามดี ในเดือนเมษายน ปี2553 ข้าพเจ้าได้บวชเป็นพระภิกษุ ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ช่วงนั้นทางวัดมีโครงการสร้างพระเจดีย์ และซื้อที่ดินถวายวัด (เป็นที่ดินช่วงท้ายๆวัด แถวบริเวณบ้านพักกะเหรี่ยง) จึงต้องการลูกขนุนมาอธิษฐาน ให้บังเกิดเป็นคตขนุนจำนวนมาก เพื่อเป็นของที่ระลึก ให้กับญาติโยม ที่มาร่วมบุญกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ข้าพเจ้าและครอบครัว ได้มีศรัทธาปสาทะ จึงได้ร่วมบุญกับทางวัด ด้วยการเป็นธุระจัดหา ลูกขนุนสุกมาถวายทางวัด ในช่วงปี53นั้น คตขนุนยุคแรกๆ ที่ออกจากวัดมีน้อย ข้าพเจ้าได้เคยเห็น คตขนุนของหลวงพี่ท่านหนึ่ง ซึ่งบวชพร้อมๆกับข้าพเจ้า หลวงพี่ท่านนั้นได้บอกข้าพเจ้าว่า เป็นของที่ระลึก ที่ร่วมบุญกับทางวัด โดยได้บริจาคไป1ล้านบาท จึงได้คตขนุนมาหนึ่งดวง ครอบครัวข้าพเจ้า มีศรัทธาปสาทะมาก นายบรรจบ ยิ้มสรวล ซึ่งเป็นน้าของข้าพเจ้า ได้ถวายลูกขนุนสุก มาให้กับทางวัดโดยตลอด ซึ่งเป็นขนุนจากซึ่งเป็นขนุนจากสวนของน้าเอง น้าบรรจบเป็นคนคัดลูกขนุนลูกสวยๆ มาถวายกับทางวัดเอง ซึ่งส่วนมากก็เป็นพันธุ์ทองประเสริฐ และเหลืองบางเตย มีบางครั้งที่ทางวัด ต้องการใช้ลูกขนุนจำนวนมาก ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาส รวมบุญกับทางวัดอีก ด้วยการเป็นธุระ จัดหาลูกขนุน มาถวายทางวัด ด้วยการซื้อจากตลาดศรีเมือง ส่วนมากก็เป็นขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ และเหลืองบางเตย หลังจากที่ข้าพเจ้าลาสิกขา ออกมาเป็นฆราวาส ข้าพเจ้าและน้าบรรจบ ก็ยังมีศรัทธามาเรื่อย จึงได้จัดหาทั้งลูกขนุน น้ำผึ้งแท้ น้ำมะพร้าว มาถวายกับทางวัด อยู่เป็นสม่ำเสมอ เพราะเชื่อว่า การร่วมบุญอย่างนี้ๆ เป็นการสร้างวัด เป็นการช่วยเหลือทางวัด เหตุการณ์การถวายสิ่งของเหล่านี้ อย่างสม่ำเสมอ มีพระผู้ใหญ่เป็นประจักษ์พยาน อยู่หลายรูป มีบุคคลเป็นประจักษ์พยานอยู่หลายท่าน ข้าพเจ้าและครอบครัว ไม่ใช่คนที่มั่งมีและบริบูรณ์พร้อม จึงทำได้แค่เป็นธุระ จัดหาเล็กน้อยเหล่านี้ มาถวายทางวัดอยู่เสมอ โดยหวังว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าทำนี้ จักเป็นอานิสงส์ติดตัว ข้ามภพข้ามชาติ ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว สุขสว่างในกาลเบื้องหน้า สาธุๆ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: