คติพจน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

“เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำอะไร
สิ่งที่อยากก็หลอก สิ่งที่หยอกเขาก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงใย
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สามเรื่อยไป
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่านิพพานก็ได้”

“รักษ์ร่างพอสร่างร้าย รอดตน
ยอดเยี่ยม ‘ธรรมกาย’ ผล ผ่องแผ้ว
เลอเลิศล่วงกุศล ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ก่องหล้าเรืองสกล”

“ไม่หยุด ไม่ถึงพระ ตัวหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จ”

“เห็น ใด ฤๅ มาตรแม้น ธรรมกาย
จำ สนิทนิมิตหมาย มั่นแท้
คิด ทำเถิดหญิง-ชาย ชูช่วย ตนแฮ
รู้ ยิ่งเบญจขันธ์แท้ แต่ล้วนอนิจจัง”

“ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก”

“เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลเนื่องกันมา
เที่ยงแท้แน่หนักหนา ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณ
จุติแล้วปฏิสนธิ ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้น
สังขาราไม่ยืนยิน ราคีสิ้นเป็นตัวมา”

“ผลไม้ดก นกชุม น้ำเย็น ปลาชอบอาศัย”

“ด้วยความหมั่น มั่นใจ ไม่ประมาท
รักษาอาตม์ ข่มใจ ไว้เป็นศรี
ผู้ฉลาด อาจตั้งหลัก พำนักดี
อันห้วงน้ำ ไม่มี มารังควาน”

“ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐดีนัก
ประกอบในเหตุ สังเกตในผล สนใจเข้าเถิด ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ สังเกตดูในผล สนใจหนักเข้าเถิด ประเสริฐดียิ่งนัก”

“ขุดบ่อล่อธารา ให้อุตส่าห์ขุดร่ำไป
ขุดตื้นตื้นน้ำบ่มี ขุดถึงที่น้ำจึงไหล”

“พายเถอะนะเจ้าพาย ตลาดจะวาย สายบัวเน่า
โซ่ก็ไม่แก้ กุญแจก็ไม่ไข จะไปได้อย่างไรกันเล่า

อ้ายโลกก็เหลว อ้ายธรรมก็แหลก เป็นแบกบอน
เหลือแต่กิน นอน เที่ยว สามอันเท่านั้นเอย

แชร์เลย

Comments

comments

Share: