ครั้งหนึ่งเคยถูกหลวงปู่ดุว่า ศรัทธาหัวเต่า หุบเข้า หุบออก

ดร.พระมหาจินตวัฒน์ วัดม่วงชุม สิงห์บุรี

2 วัน  ·

วันนี้มา #ระลึกถึงกราบครูบาอาจารย์

หลวงปู่ทองทิพย์

วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร

จ.หนองคาย

พระอริยสงฆ์ผู้ทรงฤทธาคม

ครั้งหนึ่งเคยถูกหลวงปู่ดุว่า ศรัทธาหัวเต่า หุบเข้า หุบออก555

และถวายแหวนทองคำหลวงปู่ 1 วง แปลกมากคือหลวงปู่สวมเข้าไปในนิ้วแล้วแหวนแทรกเข้าไปอยู่ในสุดได้อย่างไร

ตอนกลางคืนนอนที่วัดท่าน

ท่านแสดง ฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรียกลม เรียกฝนมาให้ดู

ลูกศิษย์ทั้งหลาย เชื่อว่าท่านเป็นพระศรีอริยเมตไตรย

แชร์เลย

Comments

comments

Share: