คาถาหลวงปู่หงษ์ คาถาต่างๆ

วิธีบูชากุมารทอง หลวงปู่หงษ์

ตั้งนะโม 3 จบ จุดธูป 5 ดอก บอกพระภูมิ-เจ้าที่ หรือตี่จูเอี๊ย เพื่อขออันเชิญกุมารทอง…เข้าบ้านเรือนเพื่อเป็นศิริมงคล คุ้มครองป้องกัน บันดาลโชคลาภ ทำการค้าให้เจริญ

จุดธูป 5ดอก ภาวนา”นะเมติปะจะขะ” 9 จบ ถวาย นม น้ำแดง ยาคูล ขนม กล้วย(เท่าที่มี หรือหาได้) แล้วตั้งจิตอธิฐาน ขอพรตามความปราถนา ทรัพสมบัติทั้งหลาย ยกให้กุมารทอง เป็นผู้คุ้มครองดูแลรักษา และช่วยหามาเพิ่มเติมด้วยเถิด

คาถาอาราธนา ตะกรุดน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ “นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาอาราธนา ตะกรุดดิน(ตะกรุดขอมดำดิน)

ตั้งนะโม 3 จบ “นะโมพุทธายะ มะพะทะนะ จะภะกะสะ นะเมติ” 9-12 จบ

คาถาอาราะนา ตะกรุดไฟ(ตะกรุดเตโช)

ตั้งนะโม 3 จบ “นะโมพุทธายะ พะทะนะมะ จะภะกะสะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาอาราธนา ตะกรุดลม(ตะกรุดวายุ)

ตั้งนะโม 3 จบ “นะโมพุทธายะ ทะนะมะพะ จะภะกะสะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาอาราธนา ตะกรุดชัยวรมัน

ตั้งนะโม 3 จบ”นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อะภะอะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาอาราธนา พญาเสือดำ

ตั้งนะโม 3 จบ”ยะขังนิขังวา อะภะอะ สิงหะละหุ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาอาราธนาพระยาพาลี

ตั้งนะโม 3 จบ “กัตตะ วุตตะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาพระพิฆเนศ

ตั้งนะโม 3 จบ”โอมนะมัสสะ ปัตตะเยนะมะ โอมมหาเทวะ มหาสะการัม มหาพิฆะเนศสะการัม วิญญานัง โฮม ทีปัง ธูปังปุบผัง นะโมนะมัสสะการัม”

คาถาหัวใจพระพิฆเนศ

“โอม พระพิฆเนศ สายะ นะโมพุทะยะ นะเมติ”

คาถาบูชาปฐมครูปู่ตาไฟ

ตั้งนะโม 3 จบ”โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ ฦ ฦา ฤ ฤา นมัสสิตวา หลวงปู่ตาไฟ สิทธิเตโช มหาปุญโญ มหายะโส มหาลาโภ อิทธิ ฤทธิ ประสิทธิเม”

คาถาบูชาพระสิวลี

ตั้งนะโม 3 จบ “อิมัง อัคคีทานัง ปัพผัง พระสิมพะลี จะมหาเถรัง

พุทธังปูเชมิ ธัมมังปูเชมิ สังฆังปูเชมิ

สิมพะลี นันทะเถรัสสะ เอตะพัตตัง สัพพะธะนัง

สาริกะธาตุ พุทธรูปปัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

พระคาถาหัวใจพระสิวลี

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตา สะทาโหติ ปิยังมะมะ

สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชนา

วิกาละโภชนา อาคัจฉันติ ปิยังมะมะ

พระคาถานี้หากเราจะไปหาลาภที่ไหน ให้ภาวนาไปเถิด จะทำให้มีลาภผลดีนักแล

คาถาตะกรุดอุปคุปต์ อุดปืน

อุปปะ คุตโต จะมหาเถโร อุทะง อัทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ

คาถาพญาเต่าเรือน(เต่ากัสโป)

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาลูกกรองพรหมปัญโญ

“นะโมพุทธายะนะมะพะทะ นะเมติ”9-12 จบ

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

“เวสสะ พุสะ นะมะพะทะ จะภะกะสะนะเมติ”

ถ้ามีวัตถุมงคลของหลวงปู่หงษ์ ห้ามกินเหล้าเด็ดขาดนะครับ ออกไปกินเหล้าแล้วไม่ใส่ของไปก็เสื่อมครับ

✦ คาถาพระพรหมปัญโญ(หงษ์)..สำหรับศิษย์มีครู

—————————– นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ นะเมติ อาราธนาอธิฐานจิต มงคลศักดิ์สิทธิ์ ดี 108 ประการ จะปลุกเครื่องรางภาวนาให้ว่าบทนี้ หรือบริกรรม เพียง 1 บทใด ๆ ในคาถานี้ได้ 108 ที สู้ศตรูชนะได้ 100 คน (พระพรหมรักษาอานุภาพคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์กับคนดีมีศีลแล)

—————————–นะเมติสวดเสกภาวนาสะเทือนถึงพรหมโลก เสกแป้ง เสกของดีนัก เมตตา กันภัย เทวดารักษา อธิฐานใช้ได้ 108 ประการ

—————————–พุท ธ ะ สัง มิคาถาเมียรักผัว ผัวรักเมีย

—————————–อุ เมีย พะ ตา ติเสกของให้กินสามีภรรยารักกันแล

—————————–อิ สะ วา สุเสกของให้กินรักกันแล

—————————–นะ โม พุท เธีย หัง หุคาถายอดหัวใจ คนรักเขารักตลอดไป

—————————–ยะ อุ อะ ระ หังเสกแป้งน้ำหอมทาตัวเขารักเรา

—————————–ปิโย เทวาราชา อะจังงัง ปิยัง มะมะเสกแป้งทาเจรจากับเจ้านายไปเฝ้ากษัตย์ให้เมตตา

—————————–ปิโย เทวามนุษา อะจังงัง ปิยัง มะมะพูดกับหนุ่มสาวรักเรา

—————————–เทีย สุ อุ เจีย นะโมพุทเธีย หังหุคาถายอดหัวใจมนุษย์ภาวนาค้าขายดี เจรจาติดต่อลูกค้า ใครเห็นหน้ารักเมตตาเรา

—————————–ตา ตะ ปิ ยะ ปุต ตะภาวนาให้ลูกรักแม่

—————————–อุ กา สะ อิ มะภาวนาให้แม่รักลูก

—————————–อิสะวาสุ สุสะวาอิ สะวาสุอะโจรมองไม่เห็นตัวยามเราหลับจับเราไม่ถูกทั้งในป่าในบ้าน

—————————–นะกะ เนวังคนทำคุณไสยใส่เราไม่ถูก

—————————–นะกะ เนวิงคุณไสยกลับคืนผู้กระทำมา

—————————–อิ ติ มุ ลิคาถาปิดตัวเขาทำคุณไสยไม่ถูกเรา

—————————–กัม มะ สะ อุ กะ นะ สะหะเสกดิน 8 ก้อนขว้างไป 8 ทิศโจรผู้ร้ายมองไม่เห็นตัวบ้านและตัวของเราด้วย

—————————–นะกะกุโก นะโกหะกุภาวนา 7 จบ ตอนเย็น กันโจร

—————————–นาลา อะระหังสวดภาวนาออกเสียง 30 นาทีขึ้นไปช่วยเสริมดวงชะตา แก้กรรมหากินไม่ขึ้น ปัดเป่าโรคภัยการเจ็บป่วย ภาวนาแลกรวดน้ำให้เจ้ากรรม ขออโหสิ ขอนิมิตเชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้ได้ 108 ประการ

—————————–***พุทธคุณเป็นผลกับเฉพาะคนดี ศีล 5 ให้รักษาอย่าผิดคู่ครองตนและเสน่หาคู่ครองคนอื่น อย่าด่าแม่คนหรือสัตว์ เลิกไพ่ไฮโล คาซิโน พาวิบัติ หากินจะติดขัดอย่าได้บ่น ขี้เกียจ จน เหนื่อย ทุกข์มาก ยาก ไม่มี คำพูดไม่ดีจะเป็นไปตามปาก…

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(พระครูปราสาทพรหมคุณ) ครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ถ่ายทอดคาถาให้ ขอศิษย์ทั้งหลายโปรดตระหนักว่า คาถานี้จะเข้มขลังดังจิตประสงค์ แต่สำหรับศิษย์ผู้มีศีลธรรม เคารพ บิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาถาจึงจะศักดิ์สิทธิ์สมดังอานุภาพ อธิษฐานสัมฤทธิ์ผลเป็นประจุบัน ฉะนั้นศิษย์ของหลวงปู่หงษ์ ควรรักษาศีล ๕ ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ตลอดถึงมี ปิยะวาจา ไม่พูด ดุ ด่า คน-สัตว์ด้วย คำไม่เป็นมงคล ล่วงเกินบุพพการีผู้มีคุณ อาจทำให้ผลของคาถาก็ลดน้อยตามกำลังของศีล ควรกตัญญูรู้คุณสรรพสิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอุ้มชูช่วยรักษาพ้นจากทุกข์ภัย ให้มีความสุข ความเจริญ เกิดมงคล สมจิตประสงค์ทุกประการ

การตั้งนะโม ๓ จบก่อนจะสวดคาถาต่าง ๆนั้นก็เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วจึงสวดบริกรรมคาถา แต่ถ้าหากขับขันฉุกเฉินก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คาถาได้ทันที ส่วนคาถาหลวงปู่หงษ์นี้นิยม เช่น 3 จบ 7 จบ 9 จบ หรือสวดภาวนาจนจิตเป็นสมาธินั้นก็สามารถทำได้ตามประสงค์หรือตามโอกาสและเวลาจะเอื้ออำนวย

คาถาบูชาพระนารายณ์
พุทโธ พระนารายณ์ จตุมุขัง

คาถาบูชาพระพรหม
พุทโธ พระพรหม จตุมุขัง

นะเมติ
สวดเสกภาวนาสะเทือนถึงพรหมโลก เสกแป้ง เสกของ
ดีนัก เมตตา กันภัย เทวดารักษา อธิฐานใช้ได้ 108 ประการ

พุท ธ ะ สัง มิ
คาถาเมียรักผัว ผัวรักเมีย

อุ เมีย พะ ตา ติ
เสกของให้กินสามีภรรยารักกันแล

อิ สะ วา สุ
เสกของให้กินรักกันแล

นะ โม พุท เธีย หัง หุ
คาถายอดหัวใจ คนรักเขารักตลอดไป

ยะ อุ อะ ระ หัง
เสกแป้งน้ำหอมทาตัวเขารักเรา

ปิโย เทวาราชา อะจังงัง ปิยัง มะมะ
เสกแป้งทาเจรจากับเจ้านายไปเฝ้ากษัตย์ให้เมตตา

ปิโย เทวามนุษา อะจังงัง ปิยัง มะมะ
พูดกับหนุ่มสาวรักเรา

อุ จัง อะ สา
เสกพลูเคี้ยวหมากให้คนรัก

เทีย สุ อุ เจีย นะโมพุทเธีย หังหุ
คาถายอดหัวใจมนุษย์ภาวนา
ค้าขายดี เจรจาติดต่อลูกค้า ใครเห็นหน้ารักเมตตาเรา

ตา ตะ ปิ ยะ ปุต ตะ
ภาวนาให้ลูกรักแม่

อุ กา สะ อิ มะ
ภาวนาให้แม่รักลูก

เม อะ จะ เม จะ รัง จะงะ
เขาจับเราไม่ถูก

โล สัง วิ สัง อะ
เขาขว้างแม้ระเบิดก็ไม่ถูกเรา

ชาโล มหาชาลัง โมสะลังกัง อะวิเว
ขว้างอาวุธมาไม่ถูก

ยาวะ เยวะ โยเยวะ
จับมือแทงไม่ถูก

อะ ยะ ถะ กะ
จับตัวไม่อยู่ จับไม่ติด จับไม่ถูก

สะ มุ นิ ทุม มา
ศตรูจะทำร้ายเรา ยกมือไม่ขึ้น

นะ มะ สัต ตัง
ตีไม่ตาย

มิ สิ ธิ
กำบังกาย หายตัว

นะ วิ มะ เว
ไม่ไห้พบผู้ร้าย

นะเววิ
ลูกปืนไม่ถูก

เอะ เจาะ เอะ
ปืนแตก

นะโม ตัด
ปืนแตก

อุดโธ โธอิ
ปืนแตก

พุทเธียกุ๊จเจาะ ธัมเมียกุ๊จเจาะ สังเคียกุ๊จเจาะ
เทียเจาะเทียเทียกุ๊จเจาะ
ปืนแตก

เอะเจาะเอะ
ปืนยิงไม่ออก คัดเลือดหยุดไหล

อุมะกวงเกีย มหากวงเกีย เรียเจีย สวาหะ
เสกน้ำดื่มอยู่ยงคงกระพัน หนังเหนียว

อิสะวาสุ สุสะวาอิ สะวาสุอะ
โจรมองไม่เห็นตัวยามเราหลับ
จับเราไม่ถูกทั้งในป่าในบ้าน

นะกะ เนวัง
คนทำคุณไสยใส่เราไม่ถูก

นะกะ เนวิง
คุณไสยกลับคืนผู้กระทำมา

อิ ติ มุ ลิ
คาถาปิดตัวเขาทำคุณไสยไม่ถูกเรา

กัม มะ สะ อุ กะ นะ สะหะ
เสกดิน ๘ ก้อนขว้างไป ๘ทิศโจรผู้ร้าย
มองไม่เห็นตัวบ้านและตัวของเราด้วย

นะกะกุโก นะโกหะกุ
ภาวนา ๗ จบตอนเย็นกันโจร

พุทธังเซลาย นะให้หลุด พุทให้ออก
กันผี

พุทธังเมียเร นะหลุด พุทผัด
กันผี เป่าเด็กหยุดร้องให้

ปัดติ สังปัด
เป่าเด็กหยุดร้องให้

ชาโล มหาชาลัง โมสะลัง กังอะวิเว
คาถาปัดไฟ บังลม

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ
ปลุกเสกเครื่องลาง ของขลังได้ ๑๐๘ ประการ

สัมมา อะระหัง (เสก ๗ จบ)
เสกน้ำมันงา+ น้ำมันมะพร้าว ทาเป่ากระดูก
ถ้าปวดหลังเสกคาถาเป่าเอามือลูบหลัง

ปิดปากงู
งูจะทำอันตราย นิ้ววนรอบปาก 3 รอบ ภาวนา”กากะ” งูจะอ้าปากไม่ได้ตลอดชีวิต พ้นอันตรายให้อธิฐานถอนคาถาช่วยเปิดปากงู ว่า “กะกา”วนรอบปาก 3 รอบ

นะ วิ มะ เว
ภาวนาเดินทางปลอดภัย ภาวนาคัดเลือกทหารไม่ถูก

นาลา อะระหัง
สวดภาวนาออกเสียง 30 นาทีขึ้นไปช่วยเสริมดวงชะตา แก้กรรมหากินไม่ขึ้น ปัดเป่าโรคภัยการเจ็บป่วย ภาวนาแลกรวดน้ำให้เจ้ากรรม ขออโหสิ ขอนิมิตเชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ได้ 108 ประการ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: