คาถา หลวงป๋าที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

สำหรับรายละเอียดเรื่องคาถานั้น หลวงป๋าท่านกำหนดให้ โดยขอให้ใช้คาถาที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคาถาที่เกี่ยวข้องกับธาตุกายสิทธิ์

ที่ด้านหน้าเหรียญหลวงป๋าท่านกำหนดไว้มี 4 คาถา คือ

1. นะ โม พุท ธา ยะ (พระเจ้า 5 พระองค์)

2. นะ มะ พะ ธะ (หัวใจธาตุ)

3. จะ ภะ กะ สะ (ธาตุพระกรณี-ธาตุ 4)

4. จิ เจ รุ นิ (หัวใจพระไตรปิฎก-คาถาเรียกเหล็กไหล)

ส่วนด้านหลังของเหรียญจะมี 2 คาถาด้วยกัน คือ

1. คาถาบารมี 30 ทัศ

2. คาถาอิติปิโส 8 ทิศ ซึ่งจะอยู่บนใบจักรทั้ง 8 ใบ (คาถานี้ก็คือคาถาในยันต์เกราะเพชร)

(ขออนุญาตนำบทความของหลวงตาอู๋ครับ)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: