คำบูชา พระเทพญาณมงคล วิ. เสริมชัย ชยมงฺคโล (หลวงป๋า)

คำบูชา พระเทพญาณมงคล วิ.
เสริมชัย ชยมงฺคโล (หลวงป๋า)
โยธะ เสฏโฐ มะหาเถโร ชะยะมังคะละนามะโก
ธัมเมสุ คะรุโก ธีโร ธัมมะกายัสสะ โกวิโท
คุณาธิโก มะหาปุญโญ สิเรนะ ตัง นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ
คำแปล
พระมหาเถระผู้ประเสริฐ ใดมีนามว่า ชัยมงคล
เป็นผู้เคราพในพระธรรม เป็นนักปราชญ์
ผู้เฉลียวฉลาดในพระธรรมกาย ผู้มีคุณยิ่ง
ผู้มีบุญมาก
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระมหาเถระนั้น ด้วยเศียรเกล้า
ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม
ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้า ทุกเมื่อเทอญ.


พระมหาชินภัทธ แต่ง/แปล

แชร์เลย

Comments

comments

Share: