งานเททองหล่อเจดีย์พระศรีชเวดากอง ถวายบูชาหลวงปู่ทองทิพย์

Weeko Thanaroyo22 ธันวาคม 2021 เวลา 05:08 น.  ·

งานเททองหล่อเจดีย์ถวายบูชาหลวงปู่ทองทิพย์ ประกอบด้วย เจดีย์พระศรีบุโรพุทโธ ความสูง 5 เมตร(หล่อทั้งองค์) ยอดเจดีย์พระศรีพุทธบาท(สูง 3 เมตร) และยอดเจดีย์พระศรีมหากากะทิง(สูง 3 เมตร)

Weeko Thanaroyoหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ พระมหาโพธิสัตว์แห่งลุ่มน้ำโขง 22 ธันวาคม 2021 เวลา 05:39 น.  ·

เจดีย์พระศรีชเวดากอง สร้างถวายบูชาคุณหลวงปู่ทองทิพย์ ยอดเจดีย์สูง 3 เมตร(เททองหล่อ)ด้านในเจดีย์ฯ ประดิษฐานพระมหามัยมุนี หน้าตัก 2.5 เมตร(เททองหล่อ)

Weeko Thanaroyoผู้เขียน เจดีย์พระศรีชเวดากอง จะเป็นเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับอดีตของหลวงปู่ทองทิพย์ คือในสมัยโบราณหลวงปู่ทองทิพย์ ท่านเคยใช้ชาติเป็นกษัตริย์พม่า ในยุคที่มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตพร้อมกับพระไตรปิฎกมาจากลังกา มาให้กษัตริย์พม่า(หลวงปู่ลงมาใช้ชาติในสมัยนั้น) ปรากฏว่าเกิดพายุพัดในทะเล เรือส่วนหนึ่งอับปาง เรืออัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระไตรปิฎก ถูกพายุพัดไปขี้นที่เขมร กษัตริย์พม่า(หลวงปู่ในยุคนั้น) ท่านมีบุญญฤทธิ์มากสามารถเหาะได้ ท่านได้เหาะไปทวงพระแก้วมรกตกับพระไตรปิฎก ที่ประเทศเขมร กษัตริย์เขมรพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนพระแก้วมรกต แต่คืนพระไตรปิฎกที่คัดลอกมาจากลังกา ในพม่าจึงมีการสืบทอดพระไตรปิฎกฉบับดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุคนั้นเรื่องนี้หลวงปู่ท่านเคยเล่าให้ผมฟัง ที่จริงมีรายละเอียดเยอะแต่ที่เล่าด้านบนเป็นแบบย่อ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: