ดับที่เหตุ

📌 ดับที่เหตุ 📌
🌵 “…ถ้าจะดับทุกข์ก็จะต้องละสมุทัย คือเหตุแห่งความทุกข์เสียก่อน ทุกข์จึงจะดับ เพราะทุกข์นี้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ ก็เพราะอาศัยสมุทัยเป็นเหตุ คือทุกข์อยู่ชั้นนอก สมุทัยซ้อนอยู่ชั้นใน ชั้นนอกจะเกิดขึ้นได้และเจริญอยู่ได้ เพราะอาศัยชั้นในรักษา ถ้าชั้นในซึ่งเป็นใจกลางดับ ชั้นนอกซึ่งเป็นเสมือนเปลือกหุ้มอยู่ก็ต้องดับตามไปด้วย…” 🌵
🙏โอวาทธรรม🙏
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายโดยตรงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: