ดีใจที่ได้สร้างองค์พระปฐมบรมศาสดาขณะที่หลวงป๋าท่านยังอยู่ โดย หลวงตาอู๋

ดีใจที่ได้สร้างองค์พระปฐมบรมศาสด … อ่านเพิ่มเติม ดีใจที่ได้สร้างองค์พระปฐมบรมศาสดาขณะที่หลวงป๋าท่านยังอยู่ โดย หลวงตาอู๋