ถาม/ตอบพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)

ถาม/ตอบ.. ธรรม​ปฏิบัติ​ในนิตยสาร​ธรรม​กา​ย​ วัดหลวง​พ่อ​สด​ฯ​ราชบุรี
สัมภาษณ์


พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ
ถาม: ในบรรดาศิษย์ของท่าน ที่ได้ธรรมกาย
ซึ่งมีอยู่มากในขณะนี้
พระอาจารย์เสริมชัย ชยมงฺคโล ก็เป็นศิษย์ท่านหนึ่งของท่าน ท่านมีความเห็นในปฏิปทาของอาจารย์เสริมชัยอย่างไร?

💬ตอบ: มันอยู่ที่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นสนใจในวิชชาหรือเปล่าพูดถึงว่าถ้าเขาเห็นวิชชาชัด ก็หมายถึงว่าเขามีความสนใจในวิชชานั้น และถ้าพยายามติดตามวิชชานั้นอยู่เสมอ การเดินวิชชาของเขาก็จะกคล่อง
และก็จะทำให้เขามีความรู้ในวิชชานั้นดี มั่นคง

ท่านเสริมชัยก็มีความสนใจในวิชชานี้มาก
และก็เห็นวิชชาชัดดี ทั้งยังรู้ลึกซึ้งถึงวิชชาเพราะฉะนั้นการเดินวิชชาของเขา มันก็คล่องเมื่อเดินวิชชาก็คล่องการทำวิชชาสะดวก เลยทำให้เขาเข้าใจรู้ถึงวิชชาได้ลึกซึ้ง ส่วนบางคนนี้อาจจะเห็นวิชชาเหมือนกัน แต่ไม่สนใจในวิชชา
ไม่ได้ไต่ถามไม่ได้ติดตาม การทำวิชชาก็ล่าช้า

💛ดังนั้นจึงอยู่ที่ปฏิปทาของบุคคลว่า ผู้นั้นสนใจในวิชชามากน้อยแค่ไหน
ทั้งนี้มันยังเกี่ยวข้องกับธาตุธรรมของคน ๆ นั้น
ถ้าธาตุธรรมอ่อนการติดตามวิชชาของคน ๆ นั้น
มันก็น้อย
ถ้าธาตุธรรมแก่การติดตามวิชชามันก็มาก
การเห็นวิชชาของเขามันก็แน่นอน
การทำวิชชาของเขาก็เร็วและแรงเรื่องนี้เกี่ยวกับธาตุธรรมของเขา

😇ถาม: ถ้าอย่างนั้น เท่าที่ทราบท่านอาจารย์เสริมชัย
ท่านก็คล่องแคล่วมากในวิชาธรรมกาย
ดังนั้นท่านก็คงเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

💬ตอบ: อันนี้ก็จะต้องเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาแน่เพราะว่าถ้าเราหาวิชชาไปเรื่อย ๆ ติดตามวิชชาไปเรื่อย มันก็แรงขึ้น อันนี้ย่อมอยู่กับตัวบุคคลถ้าไม่ไต่ถามไม่สนใจ ไม่ ๆ อะไรต่ออะไร
การทําวิชชามันก็ไม่รู้เรื่องมันก็พลอยทําให้เบื่อหน่ายไป

😇ถาม: คนปฏิบัติโดยทั่วไปจะมีทางได้ถึงธรรมกายทุกคน หรือไม่?

💬ตอบ: ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติแบบธรรมกายของเรานี้คือรู้ว่ามีก้อนธรรมติดอยู่กลางตัว แล้วก็เอาจิตไปติดไว้กับก้อนหรือติดไว้กับดวงปฐมมรรคมันก็มี
ทางเข้าได้ต่อไปยังกายมนุษย์ ทิพย์พรหม อรูปพรหมโคตรภูโสดา สกิทาคาต่อ ๆ ไป
แต่ถ้าเอาจิตไปกําหนดไว้ข้างนอก มันจะเข้าไม่ได้

เพราะว่าไม่เป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เพราะทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านต้องเอาจิตไว้กับดวงปฐมมรรคตลอดเวลา
ถึงจะไปได้ คือถ้าออกไปจากนี้ก็ไม่ใช่ทาง
ไม่ถูกวิธีเพราะทําออกข้างนอก
จะไปถูกวิชชาของมารเข้า
ถ้าวิชชาของพระนี่อยู่ข้างใน

เพราะฉะนั้นผู้ที่เขาเคยปฏิบัติธรรมะแล้ว
เขาจะรู้ว่าการเข้าหาธรรมะที่ต้องเอาใจเข้าข้างในไม่ใช่เอาใจออกข้างนอก.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ที่มานิตยสารธรรมกายเล่ม1
สัมภาษณ์
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส และพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: