ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค

ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติ แบบธรรมกาย ของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรม ติดอยู่กลางตัว แล้ว เอาจิตไปติดไว้กับก้อนธรรมนั้น หรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค
มันก็มีทางเข้าไปได้ ต่อไปยัง
กายมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรุปพรหม โคตรภู โสดา สกทา อนาคา อรหัต ตามลำดับ ต่อๆ ไป

แต่ถ้าเอาจิตไปกำหนดไว้ข้างนอก มันจะเข้าไม่ได้ เพราะว่า ไม่เป็นทางไป ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์

เพราะทางไปของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์นี้ ต้องเอาจิตไว้กับดวงปฐมมรรค ตลอดเวลา ถึงจะไปได้
คือถ้าออกไปจากนี้ ก็ไม่ไช่ทาง

เพราะทำออกข้างนอกจะไป ถูกวิชชาของ มารเข้า
ถ้าวิชชาของพระนี่ อยู่ข้างใน
ไม่เอาใจออกข้างนอก .

(พระราชพรหมเถร วีระ คณุตฺตโม ) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: