ทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์

✅ทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์✅
🌿”ถ้าผู้ปฏิบัติได้รู้วิธีปฏิบัติแบบธรรมกายของเรานี้ คือรู้ว่ามีก้อนธรรมติดอยู่กลางตัวแล้วก็เอาจิตไปติดไว้กับก้อนหรือติดไว้กับดวงปฐมมรรค มันก็มีทางเข้าได้ต่อไปยังกายมนุษย์ ทิพย์ พรหม โคตรภูโสดา สกิทาคา ต่อ ๆ ไป
🌿แต่ถ้าเอาจิตไปกำหนดไว้ข้างนอก มันจะเข้าไม่ได้ เพราะว่าไม่เป็นทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ เพราะทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ต้องเอาจิตไว้กับดวงปฐมมรรคตลอดเวลาถึงจะไปได้ คือถ้าออกไปจากนี้ก็ไม่ใช่ทาง ไม่ถูกวิธี
🌿เพราะทำออกข้างนอกจะไปถูกวิชชาของมารเข้า
ถ้าวิชชาของพระนี่อยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นผู้ที่เขาเคยปฏิบัติธรรมะแล้ว เขาจะรู้ว่าการเข้าธรรมะนี้ต้องเอาใจเข้าข้างใน ไม่เอาใจออกข้างนอก…”
🙏โอวาทธรรม🙏
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายโดยตรงจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: