ท่านเป็นอสังขตธรรมไม่มีสังขารปรุงแต่ง ท่านเป็นทิพย์ธรรมที่บริสุทธิ์

กลุ่มลูกศิษย์วัดญาณเสน หลวงปู่ชื้น พุทธสโร Teerayuth Phuraksakul  · 2 วัน  ·

“พระรัตนตรัยไม่มีมนุษย์ใดสัตว์ใดได้ประสพพบเห็นท่าน เพราะท่านไม่มีตัวตน ท่านเป็นอสังขตธรรมไม่มีสังขารปรุงแต่ง ท่านเป็นทิพย์ธรรมที่บริสุทธิ์ เป็นวิสุทธิเทพที่บริสุทธฺ์และสูงสุด สัตว์โลกย่อมปรารภรำพึงถึงท่านโดยมิขาดสาย ท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมฤทธิคุณอันล้ำเลิศและประเสริฐสุด ไม่มีสิ่งใดๆ ในไตรภพและในโลกที่จะเสมอเหมือนและเปรียบเทียบใด้ เมื่อบุคคลเหล่าใด และสัตว์ใดได้น้อมนำเข้ามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ความเคารพพระอมตธรรมนั้นย่อมคลบันดาลให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งมาดปราถนา บุคคลจะเห็นท่านใด้จะเชื่อท่านได้ ด้วยศรัทธาของตนด้วยตนเอง ด้วยปัญญาจักขุของตนเอง”

พระเดชพระคุณหลวงปู่ชี้นพุทธสโร

พระพุทธสโรอนุสาวกธรรมวาที่ที่2

พระมหาเถระโพธิสัตยสมณไทยสากล ลัทธิพระโพธิสัตย นิกายสากลประเทศไทยจำกัด

แชร์เลย

Comments

comments

Share: