นะเมติ แปลว่า ยอดน้ำนมของแม่พระธรณี

“นะเมติ”

เป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญเลยก็ว่าได้ เพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันธ์กับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ

หลวงปู่เล่าว่า เจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำ มาดักไล่จับท่านที่ยังเด็ก ที่หน้าป่าช้า พอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอก ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะกรุดพระแม่ธรณี ตะกรุดกันโรค เป็นต้น

“นะเมติ” แปลว่า “ยอดน้ำนมของแม่พระธรณี” เป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตร และต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก

เมื่อภาวนาเยอะ ๆ ก็จะเป็นเมตตามหานิยม เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใคร เป็นคนดี เป็นคนเลว เป็นพระราชา เป็นโจร ก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นธรณีนี้เช่นเดียวกัน

บุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว มีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกัน ดุจดั่งพระแม่ธรณีทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง

เมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้ง 3 บทจนใจใสสะอาดดุจแก้วแล้ว ท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรหมรักษา เทวดาคุ้มครอง ซื้อง่ายขายคล่อง หลวงปู่ท่านเรียกว่า คาถาหงษ์แก้วสารพัดนึก นอนแล้วปัญญาปลอดโปร่ง และ โปร่งใส นอนหลับได้เงินหมื่น นอนตื่นได้เงินล้าน เราปรารถนาเอาเอง

เมื่อระลึกถึงความดีของ พระพุทธเจ้า เทพพรหมเทวดา ครูบาอาจารย์ ให้มากแล้วเมื่อละจากโลกนี้ไป ย่อมอุบัติ ณ สุคติโลกสวรรค์ และเมื่อภาวนาจนขึ้นใจแล้วสมารถต่อยอดไปถึงขั้นฌาน ก็สามารถไปอุบัติเป็น เทพพรหมได้ ดุจดั่งครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้ว

แชร์เลย

Comments

comments

Share: