ปรากฏมีพระหลวงปู่ใส่แหวน มีฟ้ายผูกที่แขนมาร่วมพิธี

ปรากฏมีพระหลวงปู่ใส่แหวน มีฟ้ายผูกที่แขนมาร่วมพิธี
เคยได้ฟังเรื่องเล่าปฐมเหตุที่หลวงป๋าท่านได้รู้จักหลวงปู่ทองทิพย์


…เมื่อเวลาเจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานก็ดี เวลาเจริญภาวนาอธิษฐานจิตบรรจุพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอิทธิมงคล ลงในพระพุทธรูป หรือวัตถุมงคลทั้งหลายก็ดี นอกจากอธิษฐานขอ บารมีธรรม (บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด) จาก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสโร) และ พระอุปัชฌาย์อาจารย์ แล้ว
ก็ได้อธิษฐานถึง หลวงปู่ใหญ่ (หลวงปู่เทพโลกอุดร) หลวงปู่ทวด หลวงปู่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หลวงปู่ศุข หลวงปู่มั่น หลวงปู่ปาน ฯลฯ เป็นประจำเสมอมา (ปรากฏมีพระหลวงปู่ใส่แหวน มีฟ้ายผูกที่แขนมาร่วมพิธีด้วย)
ขณะเจริญภาวนาแต่ละครั้ง ก็ได้อธิษฐานรวมบารมีธรรมของบูรพาจารย์ (ดังที่กล่าวข้างต้น) มาช่วยเจริญภาวนาให้เกิดพลังเป็นมหิทธิผล เป็นประจำ ก็ปรากฏนิมิตของบูรพาจารย์ทุกท่านดังที่กล่าวข้างต้น ได้หมุนเวียนกันมาปรากฏองค์ให้เห็นชัดๆ แก่ผู้นำเจริญภาวนา ในขณะเจริญภาวนาอยู่ทุกรอบ นี้เป็นการแสดงถึงการอธิษฐานรวมญาณ และบารมีธรรมของบูรพาจารย์…

หลวงป๋า (พระเทพญาณมงคล)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: