ฝึกธรรมกายมา 10 ปี ไม่เห็นดวงปฐมมรรค ควรจะฝึกต่อหรือเปลี่ยนฝึกแบบอื่น ?

ถ้าฝึกธรรมกายมานาน 10 ปี แล้วไม่เห็นดวงปฐมมรรค ควรจะฝึกต่อไปหรือเปลี่ยนไปฝึกแบบอื่น ?


ตอบ:

หลายคนมีจิตใจหลายอย่าง  มีหลายอารมณ์   กระผมจะกล่าวเฉพาะอารมณ์ของกระผมว่า   อะไรที่มันถูกต้องดีแล้ว  ทำไปเลยจนตาย   ไม่ต้องเปลี่ยน   หลวงพ่อรับรองว่าก่อนตายได้เห็นทุกคน   มีแม่ชีคนหนึ่ง  วัดปากน้ำ 

แกนั่งเท่าไรก็ไม่เห็น   ตั้งแต่สาวเล็กๆ จนกระทั่งสาวใหญ่   ใหญ่ไปจนกระทั่งสาวแก่  ก็ไม่เห็น   ก็หงุดหงิด เจ็บใจนัก   เลยไปทำหน้าที่ประเภทล้างถ้วยล้างชาม  ล้างกระโถน   ตอนหลังแก่ป่วยจะตาย  แกเห็นจริงๆ แกบอกแกเห็นแล้ว

ปฏิบัติไป  ประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง   กว่าที่จะเห็นได้  บางคนช้า  บางคนเร็ว  เมื่อเราเห็นว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง  เหมาะสมแล้ว   เราเดินหน้าอย่างเดียว   เดี๋ยวเดียวก็ถึง  อย่าไปนึกว่ามันช้า

หลวงพ่อเองก็หลายปีกว่าจะเห็น  อาศัยว่าว่ากันเต็มที่  จนถึงกับปล่อยชีวิต   คำว่าปล่อยชีวิต  มีคนค้านว่า เมื่อยอมตายแล้วจะอยู่ได้อย่างไร   คำว่าปล่อยชีวิต หมายว่า เมื่อไม่ได้อย่างนี้แล้วปล่อย  ยอมตาย  ท่านทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องตาย   เหมือนพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์   ถ้าไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากที่   ถึงแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปก็ตาม   ก็คือตาย แต่พระองค์ท่านบรรลุธรรมที่ตั้งใจจะบรรลุ   เรียบร้อยกันไป   อันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบ

เพราะฉะนั้น   ถ้าเป็นผม  ผมจะไม่เปลี่ยน   คือเราไปนึกว่าอย่างนี้จะต้องเห็นดวงเห็นกาย  ถ้าไม่เห็นดวงเห็นกาย  หงุดหงิดเสียแล้ว   ที่แท้ใจสงบด้วยสติสัมปชัญญะครบด้วยการเจริญภาวนาสมาธิ   ถึงยังไม่เห็นดวงเห็นกาย  ทำบ่อยๆ เนืองๆ กิเลสก็เบา  เบาไป ดีไปเรื่อยๆ  ให้รู้ตัวอยู่เรื่อยไป  เคยหงุดหงิดจะโกรธซัก 10 ที  ก็ให้เหลือ 8 พอทีหลังให้เหลือ 6   สติคอยกำกับเอาไว้   ยังไม่เห็นช่างมัน

ถึงเวลาเบากาย   เบาใจ  จิตใจเป็นอิสระได้   มันหยุดนิ่งมันถูกส่วนเข้า  เห็นเองเป็นธรรมดาครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: