พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล

พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล (รุ่น ๑) “เนื้อนวะก้นปิดนวะ” บรรจุเม็ดกริ่งพญาเหล็กเทพประทาน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ หลวงป๋า (พระเทพญาณมงคล :เสริมชัย ชยมงฺคโล) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

กำหนดการพิธีเจริญจิตตภาวนาพุทธาภิเษก “พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล” และ “พระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว” รุ่น “อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี หลวงป๋า” ใน วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๔๙ น. ณ วิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย (วิหารกลางน้ำ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

๑๕.๓๙ น. พิธีบวงสรวง โดย พราหมณ์ณัฐพัชร์ (ยุทธนันท์) ประวงษ์

๑๖.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

๑๖.๔๙ น. จุดเทียนชัยเริ่มพิธีพุทธาภิเษกฯ

๑๗.๔๙ น. ดับเทียนชัย

๑๘.๕๕ น. ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม

รายนามพระมหาเถระที่นิมนต์มาเจริญจิตตภาวนาพุทธาภิเษก “พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล” และ “พระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว” รุ่น “อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี หลวงป๋า” วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๔๙-๑๙.๕๙ น.

๑. พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

๒. พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) วัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี

๓. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ อยุธยา

๔. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว บางไทร อยุธยา

๕. พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม บางบาล อยุธยา

๖. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง) วัดโพธิ์ศรี ปากท่อ ราชบุรี

แชร์เลย

Comments

comments

Share: