พระกริ่งสัมมาอะระหัง รุ่นแรก

วิมังสา อิสะวาสุ

กำเนิดขึ้นของ

“พระกริ่งสัมมาอะระหัง รุ่นแรก”

..พระรุ่นนี้มิได้บังเกิดขึ้นตามกระแสความนิยมในสังคมพระเครื่องแต่อย่างใด ด้วยมีปฐมเหตุที่บังเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคณะแสวงบุญกลุ่มหนึ่ง อันมีพระสงฆ์ 7 รูป และศิษย์ฆราวาสชายล้วน 9 นาย ซึ่งผู้เป็นหัวหน้าทีมได้แก่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ(หลวงป๋า) ระหว่างการเดินทางสู่สังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่ประเทศอินเดีย ราวต้นมีนาคม ปี 2545…จึงมีปฐมเหตุอันนำไปสู่ “การสร้างพระกริ่งหน้าแขก หรือพระกริ่งสัมมาอะระหัง รุ่นแรก” เมื่อหลวงป๋านำสวดบทพระพุทธคุณ ณ บริเวณหน้าซากมหาคันธกุฎีของพระพุทธองค์ ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร จนจบแล้วก็ได้นำนั่งภาวนาสำรวมใจให้สงบระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่มหาศาลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า… เวลาแห่งความเงียบผ่านพ้นไป ทุกคนค่อยๆขยับตัว แล้วหลวงป๋านำกราบเสร็จแล้ว เราเห็นท่านมีใบหน้าสดใสและยิ้มอย่างมีความสุข จากนั้นพวกเราจึงได้ยินท่านพูดเล่าให้ฟังว่า ท่านได้เห็นพุทธนิมิตมาปรากฏตรงหน้าท่านระหว่างภาวนานั่นเอง ท่านบอกเล่าให้พวกเราฟังอย่างสุขใจมาก…นี่เองจึง ทำให้มีคำสั่งให้ปั้นหุ่นพระกริ่งสัมมาอะระหังขึ้นในเวลาต่อมา…

โดย Vimongsa

แชร์เลย

Comments

comments

Share: