พระกริ่งเขมรทองคำของหลวงป๋า โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

พระกริ่งเขมรทองคำของหลวงป๋า โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)
วันหนึ่งหลวงพ่อภาวนาโกศลเถระ (วีระ คณุตตโม) วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ถ่ายทอดวิชชาธรรมกายให้แก่หลวงป๋า ได้ใช้ให้ลูกศิษย์ชื่อคุณทองหล่อ นำน้ำมนต์ของท่านไปที่ท้องนาของจังหวัดหนึ่งซึ่งจุดนั้นกำลังจะถูกน้ำท่วม เพราะทางกรมชลประทานจะใช้บริเวณนั้นเป็นเขื่อนเก็บน้ำ ท่านบอกว่าต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวน้ำจะท่วมแล้วจะไม่สามารถทำการได้ ท่านสั่งว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นก็ให้เอาน้ำมนต์นี้ไปเทลงบนพื้นดินให้รอบ เมื่อเทเสร็จก็ให้ขุดดินตรงจุดนั้น คุณทองหล่อก็ทำตามที่ท่านสั่งทุกขั้นตอนโดยขุดดินลงไปเพียง 1 เมตร ก็ไปพบกับหินทรายซึ่งถูกแกะสลักให้เหมือนกับฝาปิด เมื่อเปิดฝาหินออกมาก็เห็นผอบดินเผาอยู่ด้านใน เมื่อเปิดผอบออกมาก็เห็นพระกริ่งองค์หนึ่งเก่าแก่มาก ผิวเต็มไปด้วยขี้ดินและหินสีพระออกสนิมเขียวติดอยู่จนมองไม่เห็นผิวเดิม องค์พระจุดที่ขุดเจอนี้ก็คือบริเวณยอดหลังคาของ “อโรคยาสถาน” ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของคนเดินทางของพวกขอมโบราณ เป็นเส้นทางที่พวกขอมใช้เดินทางเพื่อค้าขายและการปกครองในดินแดนแถบนี้คาด ว่าอโรคยาสถานนี้สร้างในยุคสมัยของพระชัยวรมันที่ 7
ญาณทรรศนะของหลวงพ่อภาวนานี้นับว่ามีความแม่นยำมาก เพราะจุดที่ท่านสั่งการให้ไปนั้นท่านจะบอกลักษณะของสถานที่โดยละเอียด แม้ท่านยังไม่เคยไปแต่ก็บอกเส้นทางลักษณะของสถานที่ได้อย่างถูกต้องทุก ประการ ทำให้การเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่และขุดหาของทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังมอบน้ำมนต์ไปเทก่อนขุดเพื่อป้องกันไม่ให้ของนั้นถูกเคลื่อนย้ายหนีไป อีกด้วย (ผู้ทำหน้ามี่เฝ้าสมบัติมักไม่ยอมให้เพราะเฝ้ามานานจนเกิดความหึงหวงสมบัติ นั้น) เมื่อคุณทองหล่อได้พระมาตามสั่งก็รีบนำกลับมาให้แก่หลวงพ่อภาวนา หลวงพ่อภาวนาบอกว่าไม่ต้องเอามาให้ท่านแต่ให้รีบเอาไปคืน “เจ้าของ” ซึ่งก็คือหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดของพวกเรานั่นเอง
หลวงพ่อภาวนาบอกว่าองค์นี้เป็นพระกริ่งทองคำองค์ที่ 4 และเป็นองค์สุดท้าย ส่วนองค์อื่นๆ นั้นถูกขุดเอาพระไปอยู่กับคนอื่นหมดแล้ว เพราะอโรคยาสถานแบบนี้มีทั้งหมด 4 แห่งแล้วก็บรรจุพระแบบนี้เหมือนกัน เมื่อหลวงป๋าท่านได้มาแล้วท่านก็นำพระไปล้างน้ำ คราบกรุติดเต็มทั้งองค์เห็นแต่สนิมเขียวและเศษขี้ดิน แต่เมื่อค่อยๆ ล้างออกมาจนเห็นผิวองค์พระก็ต้องตกตะลึง เพราะเป็นพระกริ่งทองคำแท้ ศิลปะการสร้างก็งดงามละเอียดลออ องค์พระสวยงามสมบูรณ์ดีทั้งองค์ ถือเป็นพระที่สวยงามที่สุดของยุคสมัยนั้นองค์หนึ่ง
ต่อมาหลวงป๋าท่านจึงได้สร้างพระกริ่งชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นการย้อนระลึกถึงการสร้างพระกริ่งทองคำแบบองค์ที่ได้มานี้ด้วยเนื้อ พญาเหล็กไหล (เป็นการสร้างย้อนยุค) และต่อมาท่านพญาสุทธิสุทโธนาคราชก็ได้นำพระชัยวรมันที่ 7 องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักประมาณ 16 นิ้วมาถวายหลวงป๋า โดยต้องไปนำมาจากถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร คาดว่าในสมัยนั้นมีการสร้างรูปเหมือนของพระชัยวรมันที่ 7 ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ถ้าใครอยากรู้ว่าพระชัยวรมันที่ 7 มีใบหน้าอย่างไรก็ให้ดูได้จากใบหน้าของพระองค์นี้


Surasit Jaisai พระของขวัญวัดหลวงพ่อสด

พระกริ่งขอมทองคำของหลวงป๋า
โดยคุณทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)
8 กันยายน 2559
วันหนึ่งคุณปิงได้นำพระโบราณที่ขุดได้จากที่แห่งหนึ่งไปถวายหลวงพ่อพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) หรือลูกศิษย์เรียก หลวงพ่อภาวนา วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ถ่ายทอดวิชชาธรรมกายให้แก่หลวงป๋า เมื่อหลวงพ่อภาวนาเห็นพระโบราณเหล่านั้นท่านก็พูดขึ้นว่า ให้คุณปิงกลับไปในจุดที่เจอพระเหล่านั้นอีกครั้งเพราะในบริเวณเดียวกันนั้นจะมีพระกริ่งโบราณอยู่อีกองค์หนึ่งรอเจ้าของอยู่ พร้อมกับทำน้ำมนต์ของท่านให้คุณปิงไปที่ท้องนาแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย โดยบอกพิกัดของพระกริ่งโบราณไว้อย่างชัดเจน และกำชับว่าให้รีบไปเพราะจุดนั้นกำลังจะถูกน้ำท่วมเนื่องด้วยทางกรมชลประทานจะใช้บริเวณนั้นเป็นฝายเก็บน้ำ
ท่านสั่งว่าเมื่อไปถึงจุดนั้นก็ให้เอาน้ำมนต์นี้ไปเทลงบนพื้นดินให้รอบ เมื่อเทเสร็จก็ให้ขุดดินตรงจุดนั้น คุณปิงก็ทำตามที่ท่านสั่งทุกขั้นตอนโดยขุดดินลงไปเพียง 1 เมตร ก็ไปพบกับหินทรายซึ่งถูกแกะสลักให้เหมือนกับฝาปิด เมื่อเปิดฝานี้ออกมาก็มีผอบอยู่ด้านใน ภายในผอบมีพระกริ่งองค์หนึ่งเก่าแก่มากองค์ขนาดสูงประมาณ 1.5 นิ้ว ผิวเต็มไปด้วยขี้ดินและหิน ผิวสีขององค์พระมีสีเขียวติดอยู่จนมองไม่เห็นผิวเดิม องค์พระจุดที่ขุดเจอนี้ก็คือบริเวณยอดหลังคาของ “อโรคยาสถาน” ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของคนเดินทางของพวกขอมโบราณ เป็นเส้นทางที่พวกขอมใช้เดินทางเพื่อค้าขายและการปกครองในดินแดนแถบนี้คาดว่าอโรคยาสถานนี้สร้างในยุคสมัยของพระชัยวรมันที่ 7
ญาณทรรศนะของหลวงพ่อภาวนานี้นับว่ามีความแม่นยำมาก เพราะจุดที่ท่านสั่งการให้ไปนั้นท่านจะบอกลักษณะของสถานที่โดยละเอียด แม้ท่านยังไม่เคยไปแต่ก็บอกเส้นทางลักษณะของสถานที่ได้อย่างถูกต้องทุกประการ ทำให้การเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่และขุดหาของทำได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังมอบน้ำมนต์ไปเทก่อนขุดเพื่อป้องกันไม่ให้ของนั้นถูกเคลื่อนย้ายหนีไปอีกด้วย (ผู้ทำหน้ามี่เฝ้าสมบัติมักไม่ยอมให้เพราะเฝ้ามานานจนเกิดความหึงหวงสมบัติ นั้น) เมื่อคุณปิงได้พระมาตามสั่งก็รีบนำกลับมาให้แก่หลวงพ่อภาวนา หลวงพ่อภาวนาบอกว่าไม่ต้องเอามาให้ท่าน แต่ให้รีบเอาไปคืน “เจ้าของ” ซึ่งก็คือหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดของพวกเรานั่นเอง
หลวงพ่อภาวนาบอกว่าองค์นี้เป็นพระกริ่งทองคำองค์ที่ 4 และเป็นองค์สุดท้าย ส่วนองค์อื่นๆ นั้นถูกขุดเอาพระไปอยู่กับคนอื่นหมดแล้ว เพราะอโรคยาสถานแบบนี้มีทั้งหมด 4 แห่งแล้วก็บรรจุพระแบบนี้เหมือนกัน เมื่อหลวงป๋าท่านได้มาแล้วท่านก็นำพระไปล้างน้ำ คราบกรุติดเต็มทั้งองค์เห็นแต่สนิมเขียวและเศษขี้ดิน เมื่อค่อยๆ ล้างออกมาจนเห็นผิวองค์พระก็ต้องตกตะลึง เพราะเป็นพระกริ่งทองคำแท้ ศิลปะการสร้างก็งดงามละเอียดลออ องค์พระสวยงามสมบูรณ์ดีทั้งองค์ ถือเป็นพระที่สวยงามที่สุดของยุคสมัยนั้นองค์หนึ่ง
ต่อมาหลวงป๋าท่านจึงได้สร้างพระกริ่งชัยวรมันที่ 7 เพื่อเป็นการย้อนระลึกถึงการสร้างพระกริ่งทองคำแบบองค์ที่ได้มานี้ด้วยเนื้อพญาเหล็กไหล (เป็นการสร้างย้อนยุค) และต่อมาท่านพญาสุทธิสุทโธนาคราชก็ได้นำพระชัยวรมันที่ 7 องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักประมาณ 16 นิ้วมาถวายหลวงป๋า โดยต้องไปนำมาจากถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร คาดว่าในสมัยนั้นมีการสร้างรูปเหมือนของพระชัยวรมันที่ 7 ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ถ้าใครอยากรู้ว่าพระชัยวรมันที่ 7 มีใบหน้าอย่างไรก็ให้ดูได้จากใบหน้าของพระองค์นี้
ข้อมูลจาก ท่านBaramee Raktham

ภาพตัวอย่างจากคุณโก๊ะครับ
ຫລວງພີ່ ໂຈ້

18 กรกฎาคม 2019

พอจะทราบว่าเป็นรุ่นทิ้งทวน
หลวงป๋าดำหริให้จัดสร้างโดยหล่อจากพิมพ์เดิมหรือถอดพิมพ์มาจากพระกรุโบราณ หล่อด้วยเนื้อกายสิทธิทองปลาไหลและสุริยันราชา ใครมีข้อมูลอะไรบ้างแชร์ให้ทราบหน่อย

  • Nattapas March Pranishautra เป็นเนื้อ ฉกษัตรครับ ไม่ใช่ สุรยันราชาเพียวๆ แต่ แก่ สุริยัน …
Nattapas March Pranishautra

Nattapas March Pranishautra ท้องปลาไหลน่ะ เพียวๆ

ຫລວງພີ່ ໂຈ້

ຫລວງພີ່ ໂຈ້ สาธุๆๆ

Surasit Jaisai

Surasit Jaisai พระพุทธชัยวรมัน(ศิลปะนครวัดบายน)
กล่องกำมะหยี่สีเขียว – เนื้อสุริยันราชาผสมเนื้อเบญจสิทธิ์ รวม ๖ ชนิด
กล่องกำมะหยี่สีแดง – เนื้อทองท้องปลาไหล

เครดิต อ.อุดม ตรีชั้น ผู้ดำเนินงาน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Udom Ruangsurat

Udom Ruangsurat มีใครพอจะมีข้อมูลใหมครับ
ถึงความเกี่ยวเนื่อง ระหว่างหลวงป๋าและพระชัยวรมันที่๗ ฟังเป็นวิทยาทานครับ

  • Sopanut Khanthong ในสมัยขอมพระชัยวรมันมีมากพระองค์ แต่พระชัยวรมันที่7ที่สร้างนครธม(นครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุรยวรรมันที่ 2)คืออดีตของหลวงป๋า นครธมอยู่เหนือนครวัด กินอนาเขตมากมายน่าจะมาถึงเมืองกาญน์เลยนะครับ นครธมสร้างโอยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
Udom Ruangsurat

Udom RuangsuratSopanut Khanthong ขอบคุณมากครับ ทำให้ทราบว่า ทำใมวิสัยพระโพธิสัตว์อย่างหลวงป๋า จึงต้องขยันลงมาสร้างบารมี ให้เต็มเร็วๆ

Kanittha Ardwichai

Kanittha Ardwichai สาธุ

พระมหานิยม โชติวํโส

พระมหานิยม โชติวํโส บูชาได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ขอรับ

ຫລວງພີ່ ໂຈ້

ຫລວງພີ່ ໂຈ້ ทราบว่ายังมีให้ทำบุญที่ประชาสัมพันธ์ องค์ละ10,000บาท

Sopanut Khanthong

Sopanut Khanthong รุ่นนี้ถอดพิมพ์มาจากองค์ทองคำของหลวงป๋าที่ได้มาจากพระราชพรหมเถรครับ นำพิมพ์มาทำพระครั้งแรกในปี2556 จำนวนรวม 40 องค์ แยกเป็น เนื้อสุริยันราชา 20 องค์ เนื้อทองทองปลาไหล20 องค์ ทราบว่ามีน้อย น่าจะทำหลัง 40 องค์นี้หรือพร้อมกัน)

ต่อมา 28 กันยายน 2561 หลวงป๋าท่านให้คุณปิง(ช่างศิลปทำพระให้วัด) และอ.อุดม ตรีชั้น ทำพระรุ่นนี้ครับ(ทำเสร็จท้ายสุด) และท่านได้อธิฐานจิตเนื้อไว้ให้แล้วครับ(เหมือนท่านรู้ว่ารุ่นนี้เสร็จช้าออกไป)
แยกเป็น เนื้อ
1 วัชรธาตุ (ไม่ทราบจำนวน)
2 ทองทองปลาไหล 1800+200(ให้เจ้าภาพ)
3 สุริยันย์ราชา1800+200(ให้เจ้าภาพ)
เนื้อสุริยันตร์ราชานี้พิเศษคือ จะทำให้ครบ2000องค์เนื้อไม่พอเลยผสมเนื้อเบญจสิทธิ์(5)ลงไปด้วย (อาจเรียกเนื้อฉกษัตย์(6))

พระรุ่นอธิฐานจิตแบบเป็นทางการทั้งชุดคือ 19 ตุลาคม 2561 หลวงป๋าท่านอธิฐานจิตไว้แล้วครับ ท่านสั่งทำทุกรุ่นทุกแบบ ในวันพุทธาพิเสกจริงผู้ที่ตาดี(ธรรมกาย)ก็จะเห็นว่าท่านมาทำอีกครั้งนึงด้วยครับ ทำให้พูดได้ว่าพระซีรีย์ 19 ตุลาคม 2561 ท่านอธิฐานไว้ทั้งตอนเป็นมนุษย์และเทพครับ(ชั้นดุสิต)

วิมังสา อิสะวาสุ

วิมังสา อิสะวาสุ งานชิ้นท้ายสุดของหลวงป๋า

Surin Temudom

Surin Temudom ในรูปนี้คือ พระชัยวรมันที่ 7 รุ่นแรก ที่สร้างในปี 2556 จำนวน 40 องค์ เป็นเนื้อสุริยันราชา 20 องค์ และเนื้อทองทองปลาไหล 20 องค์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ChokChai Kittiyanpanya

ChokChai Kittiyanpanya ผมชอบเรื่องตอนหลวงพ่อภาวนาฯ(ตอนนี้เป็นพระราชพรหมเถร)ใช้ญาณทัศนะ บอกให้ลูกศิษย์ไปนำพระองค์นี้ขึ้นมา แถมพอได้มาแล้ว ท่านก็บอกให้เอาไปให้เจ้าของที่แท้จริง(คือหลวงป๋า) โอย 2ท่านนี้เขาผูกพันธ์กันแน่นมากๆ ชอบๆ

Surasit Jaisai

Surasit Jaisai เรื่องผู้ที่ไปขุด
ผมได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากอ.อุดมว่าผู้ที่ไปขุดคือคุณปิงครับ

ຫລວງພີ່ ໂຈ້

ຫລວງພີ່ ໂຈ້ คนนี้เขาไม่ค่อยชอบให้เอ่ยชื่อน้ะ

  • Surasit Jaisai ຫລວງພີ່ ໂຈ້ กราบนมัสการครับ เนื่องจากตอนนั้นมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้ถ่ายทอดข้อมูลผ่านเฟ๊ซในเรื่องนี้คลาดเคลื่อนบุคคลที่ไปขุด
    ผมพิจารณาบริบทว่าไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์ของบุคคลที่ไปขุดพระแต่อย่างไร เพียงได้รับคำสั่งให้ไปขุด มีโอกาสจึงขออนุญาตเจ้าตัวไว้แล้วครับ ว่าขอเล่าชื่อบุคคลจริงที่ถูกต้องในหมู่ศิษย์ เพื่อความถูกต้องในข้อมูลสืบไปครับ
ຫລວງພີ່ ໂຈ້

ຫລວງພີ່ ໂຈ້Surasit Jaisai ดีงาม

Surasit Jaisai

Surasit Jaisai

Nattapas March Pranishautra

Nattapas March Pranishautra หลวงป๋า ให้ ถอดพิมพ์ไว้ น่าจะมีนัยยะ นะครับ ทำสองครั้งด้วย บารมีของท่านสมัยเป็น พระเจ้าชัยวรมันยังคงอยู่ เสมอ ใน ที่บริเวณนี้ ใครไม่มี รีบไปหานะครับ แต่ แถวนี้น่าจะมีกันหมด

อจินไตย พรหมบุตร

อจินไตย พรหมบุตร โมทนาสาธุกับเจ้าของผู้มีบุญครับ

Moo Pongkorn

Moo Pongkorn สาธุครับ

ธนกร ธีรภัทรมงคล

ธนกร ธีรภัทรมงคล เป็นรุ่นสวยงดงามมากดูดุดันดีครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ธนกร ธีรภัทรมงคล

ธนกร ธีรภัทรมงคล งามทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
Korn Pornnoparat

Korn Pornnoparat ได้มาจากอาจารย์อุดม 5 องค์ ถวายหลวงพี่ที่เคารพไป 2 องค์ ถวายให้วัดออกทำบุญอีก 3 องค์ครับ

Surasit Jaisai

Surasit JaisaiKorn Pornnoparat สาธุครับพี่กร

ชัชวาลย์ ธรรมนาวรรณ

ชัชวาลย์ ธรรมนาวรรณ สาธุ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

Nutthawut Rodchevit

Nutthawut Rodchevit ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ท่านนึงมอบให้มาครับ อยากทราบว่าแต่ละเนื้อนั้นมีประมานกี่องค์ครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
องค์ในภาพ อ.เมฆฉายเชิญลงบาตร คณะคุณอังกูร คุณเปรม คุณหมอพงศ์กรณ์และหลายท่านเป็นเจ้าภาพครับ

รุ่นนี้เป็นเนื้อพญาเหล็กอัญเชิญลงบาตร เชิญโดยอาจารย์พรหมเมฆ ตอนนั้นคณะผมตั้งใจเชิญเพื่อมาถวายหลวงป๋าจำนวนน่าจะไม่เกิน 100 องค์ ต้องการจะเชิญแบบ 3 ฤทธิ์ แต่ตรงฐานนั้นแปลกคือตอนพระออกมาจากบาตรมีสีน้ำเงินมาเคลือบไว้ แต่เนื้อพระจริงๆเป็นสีทอง ทำให้ผิวสีน้ำเงินที่เคลือบจะหลุดร่นได้ง่าย ทำให้ต่อมาเหลือแต่เนื้อสองสีคือพระพักตร์สีเงิน และองค์พระสีทองครับ
แชร์เลย

Comments

comments

Share: