พระของขวัญ รุ่น ที่อยากได้

ประพนธ์ เขมดำรง

พระของขวัญ รุ่น ที่อยากได้

ช่วงที่พระของขวัญ รุ่นนี้ มีให้แจก สำหรับ ผู้ที่ทำบุญ เหรียญพระชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อนวโลหะ (หลังจาร) สร้าง จำนวน 200 องค์

ตอนนั้น ผมและหลายๆคน มองไปที่ พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล เนื้อทองพิเศษหลังจากนั้น นานพอสมควร มีเพื่อนที่มาวัดนี้ ต้องการทำบุญ แล้ว จะให้ เหรียญรุ่นนี้แทน ผมรีบทันทีครับที่อยากได้ ไว้ เป็นที่ระลึก คือ รอยจาร ของหลวงป๋าครับ (เหรียญรุ่นนี้ เนื้อทองทิพย์ และ เนื้อสัมฤทธิ์ก็สวยมากๆ) เรื่องพุทธคุณเท่ากัน ครับ

นายอัคระพณิช ฟุ้งสกุลไพศาล

พระจักรพรรดิเนื้อทองเทวดา สร้าง 2 ครั้ง

วาระ 1 = 84 องค์

วาระ 2 = 99 องค์

เนื่ิองใน โอกาสอายุ ครบ84 ปี

รวม ทั้งหมด = 183 องค์

Worawut Charoensuk

วาระแรก 84 องค์ ตอกโต๊ดนะขวา และจารเลขก้นกริ่ง มองภาพจากด้านหลัง วาระที่2 ตอกโต๊ดนะซ้าย

ว่าด้วยเรื่องทองที่มาจากเบื้องบน

ขออนุญาตลงโชว์และเผยแผ่ข้อมูลครับ

พระจักรพรรดิ์เนื้อทองเทพประทานวัดหลวงพ่อสดหรือทองเมืองเทวดานั่นเองทองเป็นของผู้ที่มีศักดิ์ใหญ่ทรงมหิทธานุภาพมากที่นำมาสร้างเป็นพระของขวัญนั้นมีน้อยรุ่นมากครับประมาณ 3 รุ่นได้ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของศิษย์จำนวนมากอีกทั้งด้วยทองเทวดามีน้อย และมอบให้มาไม่มากนั่นเอง

พระจักรพรรดิ์เนื้อทองเทวดาศิลปะสุโขทัยตอนปลายจำนวนการสร้าง 99 องค์ด้านหน้าประทับบนฐานบัวในพระหัตถ์ถือหม้อยาหรือน้ำมนต์ อะคะตะด้าน หลังมีอักษรเทวะนาคี อ่านว่าพระจักรพรรดิ์ตอกโค๊ตตัวนะ ปิดฝาทองเทพประทานและบรรจุเม็ดกริ่งทองเทพประทาน

Worawut Charoensuk

ชมร่วมกันเป็นอนุสติครับ
พระกริ่งจักรพรรดิ์ชัยมงคล
เนื้อทองเทพประทาน เจิมแป้งในพิธี
อายุวัฒนมงคล 84
หลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

กำหนดการพิธีเจริญจิตตภาวนาพุทธาภิเษก “พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล” และ “พระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว” รุ่น “อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี หลวงป๋า” ใน วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๔๙ น. ณ วิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย (วิหารกลางน้ำ) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

๑๕.๓๙ น. พิธีบวงสรวง โดย พราหมณ์ณัฐพัชร์ (ยุทธนันท์) ประวงษ์

๑๖.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

๑๖.๔๙ น. จุดเทียนชัยเริ่มพิธีพุทธาภิเษกฯ

๑๗.๔๙ น. ดับเทียนชัย

๑๘.๕๕ น. ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม

รายนามพระมหาเถระที่นิมนต์มาเจริญจิตตภาวนาพุทธาภิเษก “พระกริ่งจักรพรรดิชัยมงคล” และ “พระพุทธชัยมงคลซุ้มเรือนแก้ว” รุ่น “อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี หลวงป๋า” วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๔๙-๑๙.๕๙ น.

๑. พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

๒. พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) วัดเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี

๓. พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ อยุธยา

๔. พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว บางไทร อยุธยา

๕. พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม บางบาล อยุธยา

๖. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง) วัดโพธิ์ศรี ปากท่อ ราชบุรี

แชร์เลย

Comments

comments

Share: