พระชัยวรมันที่7 (3ฤทธิ์)

พระกริ่งชัยวรมันที่7 ที่ท่านเห็นอยู่นี้ สำเร็จด้วยเนื้อพญาเหล็ก มีวรรณะสามสี หรือเรียกว่าสามฤทธิ์ โดยมีสีเงินเป็นส่วน ทองเป็นส่วนองค์ และเมฆพัตรเป็นส่วนฐาน วรรณะสีเงินที่บังเกิดบนส่วนยอดนั้น แทนคุณธรรมที่บริสุทธิ์ วรรณะสีทองที่อยู่กลางองค์นั้น หมายถึงอริยะทรัพย์ ภายนอกคือการประพฤติดี และภายในมีใจที่ดี ใจมีค่าดุจทองคำ วรรณะสีเมฆพัตร ที่อยู่ส่วนฐานนั้น แทนตบะ เดชะ ที่บำเพ็ญเพียรมา บุคคลที่มีตบะเดชะ มีความมั่นคง จะก้าวผ่านทุกปัญหาได้ เรื่องความหมายของวรรณะพระนั้น เคยมีอธิบายไว้ในยูทูปแล้วครับ การบังเกิดของพระชัยวรมันแบบนี้ หลวงป๋าท่านได้อธิษฐานจิต ให้บังเกิดขึ้น ตามแบบหุ่นเทียนที่ปั้น กล่าวคือ เมื่อปั้นหุ่นเทียนที่เป็นแบบเสร็จแล้ว ก็ได้ให้ช่าง กว้านก้นหุ่นเทียนให้กลวง และอุดก้นหุ่นเทียนนั้นด้วยดิน เมื่อการอัญเชิญพญาเหล็กนั้น ต้องปั้นหุ่นเทียน ให้ใหญ่กว่าองค์พระสิบเท่า แต่พระชัยวรมันรุ่นนี้(กริ่ง) เกิดขึ้นในช่วงที่หลวงป๋ามีวิชา และตบะแก่กล้า จึงไม่จำเป็นต้องปั้นหุ่นเทียนให้ใหญ่แบบสมัยก่อน หลวงป๋าท่านให้ช่างทำหุ่นเทียน ให้เล็กเท่าองค์ของพระกริ่งเลย เมื่อช่างได้ปั่นหุ่นเทียนที่สำเร็จแล้ว จึงนำเข้าพิธี เพื่อให้หลวงป๋าได้อธิฐานจิต อัญเชิญธาตุสำเร็จ ให้บังเกิดเป็นองค์พระกริ่งแบบที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ จากหุ่นเทียนธรรมดา ก็สำเร็จเป็นพระพญาเหล็ก เป็นสิบเป็นร้อยองค์ เกิดขึ้นโดยตบะวิชา เกิดขึ้นด้วยปาฏิหาริย์ เรื่องราวเหล่านี้สายลูกศิษย์ของหลวงป๋านั้นต่างทราบกันดี การอัญเชิญพญาเหล็ก วรรณะต่างๆนั้น สมัยก่อนต้องกำหนด วรรณะของพญาเหล็ก ด้วยของบริสุทธิ์ต่างๆ กล่าวคือ ถ้าต้องการให้พญาเหล็ก บังเกิดเป็นสีเมฆพัตร ให้ใส่น้ำผึ้งบริสุทธิ์ลงไปในบาตรที่มีหุ่นเทียน ถ้าต้องการให้พญาเหล็ก บังเกิดเป็นสีทอง ก็ให้ใส่น้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ลงไป ถ้าต้องให้พญาเหล็ก เป็นสีเงินยวง ก็ให้ใส่น้ำค้างกลางหาวลงไป (มีขั้นตอนทำให้เกิดน้ำค้างกลางหาว ไว้ถ้ามีเวลาจะเขียนให้ทราบในกาลต่อไป) อันนี้เป็นแบบแผน ที่บูรพาจารย์ได้ถ่ายทอดสืบกันมานะครับ แต่การผสมวรรณะให้เป็นสามฤทธิ์เช่นนี้ กระทำให้บังเกิดได้ยากมาก ต้องอาศัยสมาธิขั้นสูง (ไว้จะเขียนเล่าให้ฟัง ในกาลต่อไป) หลวงป๋าท่านเล่าให้ฟังว่า วัตถุมงคลของท่าน เป็นไปในทางให้คุณ ไม่ให้โทษแก่ผู้อธิษฐานให้ ขอให้ผู้อธิษฐานใช้ มีคุณธรรมตั้งมั่น อธิษฐานให้ไปในทางที่ดี ไม่เป็นโทษเบียดเบียนใคร ผู้อธิษฐานให้เช่นนี้ จะประสบความผาสุขเป็นนิตย์นิรันดร์

แชร์เลย

Comments

comments

Share: