พระธรรมกายชัยมงคล พระคู่บารมีพระประธานเบื้องขวาองค์ ที่ ๑

วิมังสา อิสะวาสุรู้สึกได้รับพร

ยามได้เห็นภาพองค์หลวงพ่อ “พระธรรมกายชัยมงคล” พระคู่บารมีพระประธานเบื้องขวาองค์ ที่ ๑ ซึ่งสำเร็จขึ้นด้วยหินผลึกธรรมชาติขาวใส(Crystal Quartzite) มีขนาดหน้าตัก ๔๐ ซ.ม. อันเป็นพระพุทธปฏิมาจำลองพระธรรมกายปางสมาธินี้ ทำให้รำลึกถึงภาพในอดีตที่ตนเองได้มีส่วนร่วมเป็นบุญใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิต ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปกับคณะครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ที่เคารพรักยิ่ง จากไทยไปยังประเทศอินเดียเพื่อไปตรวจรับองค์พระนี้ที่นครไจเปอร์(Jaipur-ชัยบุรี) และให้จัดนำส่งไทยในเวลาต่อมา ซึ่งเจ้าภาพผู้สนับสนุนให้งานพระพุทธปฏิมาอันน่ามหัศจรรย์นี้ได้สำเร็จลุล่วงจนได้เดินทางถึงสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เพื่อรอวันอัญเชิญสู่อุโบสถต่อไปนั้น..ก็คือ คุณปิยะบุตร – คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์
*เครดิตภาพ
-พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย

แชร์เลย

Comments

comments

Share: