พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐาน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม มีทั้งที่ปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นเองจำนวนไม่น้อย  และที่มีผู้มาถวายไว้อีกจำนวนหนึ่ง ได้นำมาประดิษฐานไว้ในที่อันสมควรหลายแห่งในวัดหลวงพ่อสดฯ 
เมื่อวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (จันทรคติ)  ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักรราช 2543 ได้มีพระบรมสารีริกธาตุชุดใหม่ เสด็จปาฏิหาริย์
เฉพาะในอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งได้มาจากเจดีย์ทุ่งลอ จังหวัดพะเยา ให้ไว้เมื่อเริ่มตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย (พ.ศ.2524) บรรจุในภาชนะ (โล้ว) ที่สำเร็จจากหินผลึก สีขาวใส 1 หิน Amethyst สีม่วง 1 และหิน Rosy Quartz สีชมพู 1 
ประดิษฐานอยู่บนยอดซุ้มปราสาท 3 หลัง สร้าง ติดฝาผนังอุโบสถ ด้านหลังพระประธาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน บรรจุอยู่ในผอบทองคำ  คือ 1) พระบรมสารีริกธาตุ  2) พระหทัยธาตุ  3) พระโลหิตธาตุ
โดยเจ้าประคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระประธานและพระคู่บารมีพระประธาน ประดิษฐานบนชุกชีในอุโบสถ ในปี พ.ศ. 2534
ขอเชิญผู้สนใจ เยี่ยมชม และกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำเร็จด้วยรัตนชาติที่หายากและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.
แชร์เลย

Comments

comments

Share: