พระผงสันติสุข (พระพุทธสันติสุโขบรมพุทธเจ้า)

Aungkool Anan

✅ย้อนไปเมื่อหลายวันก่อน ผมมีความรู้สึกอยากรู้โดยละเอียดว่าอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระผงสันติสุขชุดนี้ที่สร้างขึ้นมานั้น จะศักดิ์สิทธิ์แบบไหนเพียงใด🔮 เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองบูชา ได้มั่นใจในการพกติดตัว เนื่องเพราะเป็นพระที่แจกฟรี เมื่อได้มาโดยง่าย ก็อาจจะปรามาสในใจลึกๆได้ว่า มิได้ทรงคุณค่าหรือความศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไหร่นัก
✅วันหนึ่งผมได้มีโอกาสสนทนากับบุคคลในแวดวงวิชชาธรรมกายคนหนึ่ง ที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในระดับหนึ่ง ปฏิบัติในสายวิชชาธรรมกาย และได้รับพระผงสันติสุขนี้ครอบครองแล้ว ผมจึงขอให้เล่าให้ฟังโดยละเอียดผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งในขณะที่เล่าไป ใจคนเล่าก็จรดในองค์พระ(ขณะนั้นมีพระติดตัวอยู่)จรดซ้อนกันในกลางกาย บางคำถามที่ผมถามไปผ่านโทรศัพท์ เสียงพระข้างใน(ของฝั่งผู้ตอบ)ก็ตอบขึ้นมาให้ทราบในขณะเดี๋ยวนั้น
✅ผมอธิบายเหตุที่ต้องถามก่อน เพราะพระชุดนี้มอบให้ฟรีไม่คิดมูลค่า จึงไม่จำเป็นต้องกลัวคำคราหาว่าปั่นราคาพระ และเพื่อให้ผู้ที่มีไว้ครอบครองมั่นใจอย่างสุดหัวใจว่า พระที่ภาคพระสร้างนี้ มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพไม่มีประมาณจริงเพียงใด
❇️ผมเปิดคำถามก่อนเลย “สัมผัสพระแล้วเป็นอย่างไรบ้าง”⚜️
เสียงตามสายอีกฝั่งก็ตอบว่า…
✅พระมีกระแสความเมตตาสูงมาก เมื่อน้อมนำมานั่งสมาธิแล้วทำให้อยากนั่งสมาธิตลอดเวลา เข้ากลางได้ง่าย ใจนิ่งสงบเร็ว และสัมผัสได้ถึงพลังงานในองค์พระแรงมาก เรื่องคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆหนาแน่น (ประมาณว่ามีมวลพลังงานมาก)
✅ในองค์พระมีวิชชาเป็นเดินตลอดไม่ขาดสาย เก็บเหตุเภทภัยต่างๆได้มาก มีผังแก้โรคภัยภายใน (ตรงนี้ขยายความว่า ผังวิชชาแก้โรคมีอยู่ สามารถอธิษฐานแก้โรคได้ แต่จะลดลงหนักเบาหรือหายขาดเพียงใดนั้น ก็จะมีเรื่องกรรมที่มากน้อยเป็นส่วนประกอบด้วย)
✅คนเล่ายกตัวอย่างว่า ตอนนั้นก่อนนั่งสมาธิเป็นภูมิแพ้ มีอาการไอ เจ็บคอคันคอ ซึ่งถ้าเจ็บป่วยไม่สบายมาก่อนนั่งสมาธิ ก็จะส่งผลถึงการปฏิบัติธรรมในครั้งนั้นๆ เกรงทำให้นั่งได้ไม่ดี จึงอธิษฐานต่อพระผงสันติสุข โดยนำพระมากำในมือ อธิษฐานบอกท่านว่าไม่สบายเป็นภูมิแพ้ เจ็บคอและไอ ขออาราธนาพระช่วยเมตตาให้อาการป่วยดีขึ้น ไม่คันคอ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอในขณะนั่งด้วยเถิด จะได้นั่งสมาธิได้ดีๆ
✅เมื่อเริ่มนั่งปฏิบัติภาวนา ก็นึกน้อมนำพระมาไว้ในกลางท้อง ก็ปรากฏมีกระแสเย็นแผ่จากกลางกายออกมาทำให้เย็นไปทั่วกาย กายละเอียดภายในค่อยๆใสขึ้นๆ ถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ก็ใสในทุกอนูเซลล์ กายในกาย เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ต่างๆทุกกายก็ใสขึ้น เหมือนเพชรใสไปทั้งตัว ส่งผลให้กายนอกดีขึ้น ไม่คันคอ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ(ส่งผลจากส่วนละเอียดมาส่วนหยาบ)
✅สำหรับองค์พระภายในส่วนหยาบของพระผงสันติสุข เมื่อกำหนดพิจารณมองเข้าไปก็จะเห็นพระพุทธเจ้าทุกสี ทุกสาย ทุกกาย ทุกองค์ ทุกวงศ์ รัศมีกายหลากสี มารวมในกลางกายซ้อนรวมกันกลายเป็นองค์พระใสเหมือนเพชร ที่ใสยิ่งกว่าใส รัศมีเปลี่ยนเป็นขาวใส สว่างนวลตา
สำหรับเรื่องการอธิษฐานจิตนั้น สามารถอธิษฐานได้ตามตามปรารถนาในทางที่ชอบ
❇️อีกคำถามหนึ่งที่ผมถามคือ พระช่วยแก้สิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคล คุณไสย ลมเพลมพัดได้หรือไม่
✅คำตอบคือสามารถช่วยกันแก้ได้ แต่กระนั้นผู้ที่เคยกระทำกรรมหนักไว้ ก็ย่อมมีผลกระทบที่ได้เจอตามวิบากที่ส่งผล แต่พระก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาลดทอนได้… แล้วปลายสายก็บอกว่า เสียงภายในดังขึ้นมาเพิ่มเติมว่า “การปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เบาบางลง และการรักษาศีลจะทำให้ดีขึ้น”
✅พระสันติสุขนี้ ต้นธาตุรับสั่งให้สร้าง เป็นของภาคพระล้วน ข้างบนทำผังเสร็จแล้ว คือทำในส่วนละเอียดสำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงส่งสัญญาณมาให้เราสร้าง นั่นคือดลจิตดลใจให้ผู้สร้างๆในส่วนหยาบขึ้นมา
✅องค์พระเป็นเหมือนสื่อจุดเชื่อมกับภายในอายตนะนิพพานที่ภาคพระไว้ส่งการปกครองมายังผู้ครอบครอง เพื่อช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโน้มน้าวให้ผู้ครอบครองใจอยู่ในกระแส ทาน ศีล ภาวนา เป็นสัมมาทิฏฐิ
❇️ผมเสริมไปว่า การสร้างพระชุดนี้ 84,000 องค์ มีเจตนาในการสร้างที่ดี…
✅ทางปลายสายบอกว่า มีเสียงข้างในขึ้นมาว่า ต้องใช้คำว่า “การสร้างมีเจตนาที่บริสุทธิ์” และตัวเจตนานี้ก็มีส่วนทำให้องค์พระมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น… ข้างบนทำวิชชาผ่านปราสาทธรรมวิชชา ผ่านหลวงปู่สดและคณะ และองค์ต้นๆมากมาย เห็นพระส่วนหยาบขนาดเท่าพระห้อยคอ แต่ในส่วนละเอียดหน้าตักองค์พระใหญ่เป็นกิโล สูงใหญ่ยิ่งภูเขาเสียดฟ้า…
❇️ก็ใช้เวลาในการสนทนาเป็นชั่วโมง แต่ผมก็ขอบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้ให้ใครต้องเชื่อ ฟังเป็นอรรถเป็นธรรมก็แล้วกันครับ
❇️สำหรับผมแล้ว พระที่คงกระพัน แคล้วคลาด ก็ช่วยเราได้แค่ชาติเดียว แต่พระที่ช่วยในการเจริญภาวนาด้วยนั้น ช่วยได้ถึงภพชาติข้างหน้า และภพต่อๆไป…

Aungkool Anan

  · 1 มิถุนายน เวลา 21:04 น.  · 🔮ผมขออนุญาตนำเรื่องพี่ท่านนึงได้ข้อความมาเล่าประสบการณ์การสัมผัสพระผงสันติสุขที่พึ่งได้รับมาสดๆร้อน ผมจึงขออนุญาตมา ณ ที่นี้ด้วย ขอนำมาลงเป็นวิทยาทานให้ผู้ที่ได้รับไปแล้ว ทราบถึงคุณค่าในองค์พระ แม้จะเป็นพระที่มอบให้ฟรีๆ แต่ก็ทรงอานุภาพไม่ยิ่งหย่อนกว่าใคร พี่ท่านนี้เป็นศิษย์ของหลวงป๋ายุคบุกเบิก ได้แจ้งความประสงค์รับพระผงพระพุทธสันติสุโขบรมพุทธเจ้าไว้ ผมจึงได้จัดส่งไปให้ เมื่อได้รับแล้ว จึงได้เล่าความรู้สึกที่ได้สัมผัสท่านเมื่อแรกเจอให้ได้ฟังกันท่านใดมีประสบการณ์ดีดี นำมาเล่าสู่กันฟังได้ครับ ผู้ที่ได้ไปจะได้มั่นใจว่าตนเองได้พระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งไป จะได้รู้คุณค่าและกล้าที่จะอาราธนาขึ้นคอได้อย่างสุดใจ**จริงๆพี่เค้าเรียกชื่อผมผิดไป แต่ไม่เป็นไรครับ ชื่อนี้ก็เท่ดี***ใครที่ต้องการพระให้ไปรับได้ที่วัดป่าสถานีใหม่จันทึกกันเองนะครับ ผมไม่ได้จัดส่งให้แล้ว แต่ถ้าเจอหน้ากันแล้วทักขอบูชาได้จะมอบให้ฟรี(ถ้าติดตัวมา)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: