พระพุทธรูปสำคัญ


พระพุทธชัยมงคล

พระพุทธรูปจำลองธรรมกายพระประธานประจำอุโบสถนี้  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ   เกตุดอกบัวตูม   ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนองค์ฌาน (ฐานเขียง)   ทรงจีวรพลิ้ว   สำเร็จด้วยหยกพม่าแท้ (เจไดท์)  สีเขียวปนขาว  หน้าตักขนาด 21 นิ้ว (53 เซนติเมตร)   ความสูงเฉพาะองค์พระ 23.5 นิ้ว (62 เซนติเมตร)    น้ำหนักประมาณ 99 กิโลกรัม (ก้อนหยกที่ใช้แกะเดิมมีน้ำหนักประมาณ 285 กิโลกรัม  มูลค่า 1 ล้านบาทเศษ กรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายเป็นเจ้าภาพถวาย)   แกะโดยช่างศิลป์ชาวพม่า    หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นผู้ออกแบบและนำหินหยกชิ้นนี้ไปให้ร้านทองทวี อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นผู้รับแกะสลัก  ใช้เวลาในการแกะสลักประมาณ 6 เดือน

ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ภายในพระเกตุโมลีขององค์พระ   โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน บรรจุอยู่ในผอบทองคำ  คือ  1) พระบรมสารีริกธาตุ   2) พระหทัยธาตุ   3) พระโลหิตธาตุ   โดยเจ้าประคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสณมหาเถระ)  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   เป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระประธานและพระคู่บารมีพระประธาน  ประดิษฐานบนชุกชีในอุโบสถ  ในปี พ.ศ. 2534

พระธรรมกายชัยมงคล
พระพุทธปฏิมาจำลองธรรมกาย   ปางสมาธิ   ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนองค์ฌาน   ทรงจีวรพลิ้ว   สำเร็จด้วยหินผลึกขาวใส (Rock Crystal )   จากเมืองอมริตสา  ประเทศอินเดีย    ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว (40 เซนติเมตร)   แกะโดยช่างศิลป์ชาวอินเดียฮินดู  ที่เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย   หลวงพ่อ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง   โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน จึงสำเร็จ   ได้นำมาประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533   นายปิยะบุตร และนางสุจินตนา ชลวิจารณ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน)  เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย  เป็นมูลค่า 450,000 บาท
  
พระพรหมยานชัยมงคล
พระพุทธรูปคู่บารมีพระประธาน (องค์รองเบื้องขวา)   ปางปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนองค์ฌาน (ฐานเขียง)   ยกพระหัตถ์ขวาขึ้น กรีดนิ้วเกือบเป็นวงกลม   พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา   นิ้วชี้ไปที่พระนาภี (ศูนย์กลางกาย)  ทรงจีวรพลิ้ว   สำเร็จด้วยหินผลึกอเวนเจอรีนสีม่วงแก่ (Blue Aventurene) จากประเทศ บราซิล   ขนาดหน้าตัก 15.5 นิ้ว (39 เซนติเมตร)   ความสูงเฉพาะองค์พระ 20 นิ้ว (50 เซนติเมตร)    ฝีมือช่างแกะสลักชาวไทย ร้านทองทวี อ.แม่สาย จ.เชียงราย   หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ เป็นผู้ออกแบบ   ใช้เวลาแกะสลัก 3 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ   มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2534
  
พระพุทธชัยมงคลบพิตร
พระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานองค์ที่ 2   เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ปางมารวิชัย  เกตุตุ้ม  ทรงจีวรพลิ้ว  ปลายจีวรพาดบนไหล่ซ้ายห้อยยาวลงมาเพียงพระนาภี   ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  แบบพระพุทธรูปพม่า   สำเร็จด้วยโลหะทองดอกบวบ  ขนาดหน้าตัก 17 นิ้ว (43 เซนติเมตร)   ความสูงเฉพาะองค์พระ 23 นิ้ว (58 เซนติเมตร)   ลงรักปิดทองไว้อีกชั้นหนึ่ง   เป็นพระพุทธรูปที่อาจารย์เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ ได้บูชามาจากลำปาง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2514    ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2529   ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ   นางอุไร พลพัฒนาฤทธิ์ โยมอุปัฏฐายิกาจึงได้นำมาถวาย ณ วัดหลวงพ่อสดฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2534
  
พระพุทธประสิทธิชัยมงคล
พระพุทธรูปคู่บารมีพระประธานเบื้องซ้าย   เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่  ปางมารวิชัย  เกตุตุ้ม  ทรงจีวรพลิ้ว   ปลายจีวรพาดบนไหล่ซ้าย ยาวลงมาเพียงพระนาภี   ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร   แบบพระพุทธรูปพม่า   สำเร็จด้วยทองนาก   ขนาดหน้าตัก 11 นิ้ว (28 เซ็นติเมตร)  ความสูงเฉพาะองค์พระ 18 นิ้ว (45 เซ็นติเมตร)   เป็นพระพุทธรูปที่อาจารย์เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ ได้บูชามาจากจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2512  ต่อมาเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ   นางอุไร พลพัฒนาฤทธิ์ โยมอุปัฏฐายิกา จึงได้นำมาถวาย ณ วัดหลวงพ่อสดฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2534
  
  
พระธรรมยานชัยมงคล
พระพุทธปฏิมาจำลอง ที่สำเร็จด้วยหินรัตนชาติหยกจีน (บ่อใหม่) สีเขียวอ่อน  เป็นพระพุทธรูปศิลปะจีน ปางประทานพร  หงายฝ่าพระหัตถ์ซ้ายลงตรงพระชานุ (เข่า)  เกตุตุ้ม  ติ่งพระกรรณหนา ทรงจีวรย้วย  พาดบนไหล่ทั้งซ้าย-ขวา  เปิดอกกว้าง   ไม่พาดสังฆาฏิ  ขนาดหน้าตัก 17 นิ้ว (42.5 เซนติเมตร)  ความสูงเฉพาะ องค์พระ 23 นิ้ว (59 เซนติเมตร)    มีกระบังพระรัศมีติดอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์  สูงพ้นองค์พระไปอีก 7.5 นิ้ว   หลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ ได้นำมาจากเมืองจีนจำลอง สมัยราชวงศ์ถัง ประเทศสิงคโปร์ และมีญาติโยมสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างถวายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
   

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 2 องค์  (พระพี่-พระน้อง)  สำเร็จด้วยโลหะทองเหลือง ลงรักปิดทอง มีความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศ 75 นิ้ว (240 เซนติเมตร)  ประดิษฐานอยู่นอกกระจกของฐานชุกชี  เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดคู่หนึ่ง  ที่จะหาชมที่ไหนได้ยาก  โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อเมื่อ 6 มีนาคม 2543 พระภาวนาวิสุทธิคุณ  นางอุไร พลพัฒนาฤทธิ์ เป็นเจ้าภาพองค์พี่ (300,000 บาท)  คุณนัทธมน เลิศมหโชค และสาธุชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพองค์น้อง (300,000 บาท)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: