พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์โลกอย่างเช่นมนุษย์นี่

🍂” พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์โลกอย่างเช่นมนุษย์นี่ ตายจากความเป็นมนุษย์แล้ว จะได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกยากนัก เพราะอะไร….เพราะมัวแต่คิดผิด รู้ผิด เห็นผิด ทำผิด พูดผิด นำคนอื่นๆ ผิดๆ หลงตามคนอื่นผิดๆ ชีวิตก็ไปในทางเสื่อม เป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน เมื่อจิตใจเศร้าหมองก่อนตาย ย่อมเป็นชนกกรรมให้ไปเกิดในทุคติภูมิ เรื่องก็เท่านั้น ตัวใครก็ตัวใคร ทางที่ดีมีอยู่แล้ว คนบอกก็มีอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่พยายามศึกษา ไม่พยายามเข้าหาทางสว่าง เรื่องก็จบสำหรับท่า เหล่านั้น ใครจะไปช่วยใครได้ “🍂

พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า)
อดีตปฐมเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

แชร์เลย

Comments

comments

Share: