พระพุทธแกะจากหินรัตนชาติ (กายสิทธิ์ยุคต้นๆ)

หยุด ใน หยุด เป็นสำคัญ …

อย่าเห็นแก่กิน อย่าเห็นแก่นอน

อย่าเห็นแก่นุ่ง. อย่าเห็นแก่ห่ม สนุกไปวันๆ

ตั้งใจบำเพ็ญฯไป …เท่านี้ ไม่มีอะไร……

ครูอาจารย์ท่านสอนผมมาน้อยตามวาสนาน้อยๆ……สวัสดีวันพุธ

………พระพุทธแกะจากหินรัตนชาติ (กายสิทธิ์ยุคต้นๆ). สมัยที่วัดหลวงพ่อสด ฯ

ยังเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อยู่

แชร์เลย

Comments

comments

Share: