พระราชพรหมเถรวีระพูดถึงพระของขวัญไว้ว่า

พระราชพรหมเถรวีระพูดถึงพระของขวัญไว้ว่า

“สำเร็จผลตามความประสงค์ทุกประการ

แม้ศัตรูหมู่พาล ก็อย่าให้เข้ามาคิดประทุษร้ายได้

เมื่อสั่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

ได้เวลารุ่งอรุณ คือหกโมงเช้าพอดี ก็ให้เดินมรรคผลต่อไป จนกระทั่งสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ เป็นที่สุด แต่ในพวกที่ทำวิชชาภาวนากันอยู่นั้น

ก็จะต้องมีการเดินวิชชากันต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าพระนี้ ได้เดินวิชชาเป็นอยู่แล้ว จึงนับว่าการเดินมรรคผลในพระเหล่านั้นไม่มีหยุด เดินเป็นอัตโนมัติทีเดียว

ฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของพระนี้จึงจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุกที ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เสื่อมจากความศักดิ์สิทธิ์ไปได้”

แชร์เลย

Comments

comments

Share: