พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จยกฉัตร

เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๑ พระองค์หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงประกอบพิธีเจิมและยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธปฏิมาประธาน ปางปฐมเทศนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ ในสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี (ปัจจุบันคือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม)

แชร์เลย

Comments

comments

Share: