พระอรหันต์จกบาตรกับหลวงปู่สรวง

เล่าเรื่องอจินไตย ตอน 55 พระเครื่องพิเศษ พระอรหันต์จกบาตรกับหลวงปู่สรวง

เรารักวัดหลวงพ่อสด

http://dhammakaya.tv/พระอรหันต์จกบาตร-ปางภัต/

http://dhammakaya.tv/ความเป็นมาของพระอรหันต/

http://dhammakaya.tv/การเกิดหรือกําเนิดของพ/

การเกิดหรือกําเนิดของพระธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน พิมพ์ “พระเจ้าชัยวรมัน” หรือ “พระพุทธชัยมงคล”และ “กําไลสิทธิโชค” การเกิดหรือกําเนิดของ คดเม็ดขนุนธาตุกายสิทธิ์ทองคํา/ทองชมพูนุทเทพประทาน

ช่วยกันสร้างมหาเจดีย์สมเด็จครับ เว็บวัดหลวงพ่อสดฯ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี https://watluangphorsodh.org/

แชร์เลย

Comments

comments

Share: