พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญ รุ่น “สันติสุข”

หลวงปู่หงษ์กับหลวงป๋าเสริมชัย

#พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญ รุ่น “สันติสุข”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน (วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ มณฑลพิธี (ชั้น ๓) ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐
โดย

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อธิบดีสงฆ์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
อธิษฐานจิตขั้นสุดท้าย ก่อนส่งมอบให้ทหาร/ตำรวจ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อธิบดีสงฆ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
องค์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย เวลา ๑๖.๕๙ น.

พล.อ.ไพศาล กตัญญู รองผู้บัญชาการทหารบก
ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เวลา ๑๖.๐๐ น.

และส่งเทียนชนวนให้ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย เวลา ๑๖.๕๙ น.

พระวิปัสสนาจารย์ เจริญจิตตภาวนาอธิษฐานพุทธาภิเษกพระ ได้แก่


-พระราชพรหมเถร รองเจ้าอาวาสและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

-พระราชญาณวิสิฐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ ๑) เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

หลวงปู่หงษ์

-พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ) วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์

-พระปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

-พระสมุห์เจือ ปิยสีโล วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

และคณะพระวิปัสสนาจารย์/คณะวิทยากร (อุบาสก–อุบาสิกา) ฝ่ายวิปัสสนา วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

#วัตถุประสงค์

พระเหรียญรุ่น “สันติสุข” เนื้อโลหะทองแดง ๒๐,๐๐๐ องค์ เพื่อแจกให้เป็นกำลังใจทหาร – ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พระเหรียญรุ่น “สันติสุข” เนื้อโลหะทองแดง ๓๐,๐๐๐ องค์ กับเนื้อนวโลหะ๑๐,๐๐๐ องค์ และพระกริ่ง รุ่น “สันติสุข” เนื้อนวโลหะ (เม็ดกริ่งสำเร็จด้วยโลหะพิเศษ) จำนวน ๙๙๙ องค์ เพื่อแจกให้เป็นที่ระลึกและบูชาพระรัตนตรัย แก่สาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้าง “พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” และ/หรือ บริจาคบำรุงโครงการให้การศึกษา – อบรม – เผยแผ่ธรรมปฏิบัติ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๗๐๑๓๐

#กำหนดการพิธีพุทธาภิเษก
พระเหรียญและพระกริ่ง รุ่น “สันติสุข”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐

เวลา ๑๕.๐๙-๑๕.๕๐ น. – บวงสรวงเทพยดาบูชาฤกษ์

เวลา ๑๖.๐๐ น. – พล.อ.ไพศาล กตัญญู รอง ผบ.ทบ. ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและรับศีล

เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๕๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยไทยทาน
พระสงฆ์กระทำอนุโมทนา

เวลา ๑๖.๕๙ น. – พล.อ.ไพศาล กตัญญู ประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำเทียนชนวนถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เพื่อจุดเทียนชัยและอธิษฐานจิต
– พระพิธีธรรมสวดอัญเชิญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษกพระ
– พระวิปัสสนาจารย์ เจริญจิตตภาวนาอธิษฐานจิต

เวลา ๑๙.๒๙ น.- พระครูปราสาทพรหมคุณ(หลวงปู่หงษ์) ดับเทียนชัย
– ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระวิปัสสนาจารย์ และพระพิธีธรรม
– พระสงฆ์กระทำอนุโมทนา
– เสร็จพิธี

พระกริ่งสันติสุข เนื้อนวะโลหะผิวปัดแต่ง สร้าง 999 องค์
พระกริ่งสันติสุข เนื้อนวะโลหะผิวไฟ สร้าง 999 องค์
ตอนหลังทางวัดนำเหรียญชุบทองและออกให้ทำบุญก็มีครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: