พิธีอธิษฐานจิต พระของขวัญวัดหลวงพ่อสด วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีอธิษฐานจิตเป็นทางการ
พระของขวัญวัดหลวงพ่อสด
๑.เหรียญพระบรมจักรพรรดิ
๒.เหรียญพระนั่งเมืองแก้ว
๓.พระกริ่งพุทธชัยวรมัน
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๐๕ – ๒๑.๑๙ น.
ดิถีมหาสิทธิโชค มหัทโนฤกษ์
ณ วิหารกลางน้ำ วัดหลวงพ่อสด
โดยมีพระคุณพระปิฎกโกศล
เป็นประธานและคณะพระภิกษุสงฆ์ของวัดหลวงพ่อสด

ได้ทราบมาว่า พระของขวัญทั้ง ๓ รายการนี้หลวงป๋าท่านได้อธิษฐานจิตไว้แล้ว โดยที่ทางวัดหลวงพ่อสดได้นำเข้าไปไว้ที่วิหารกลางน้ำตั้งแต่วันเข้าพรรษาแล้วเพื่อให้หลวงป๋าท่านได้อธิษฐานจิตได้นานๆ เรียกได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงป๋าท่านได้อธิษฐานไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพละสังขาร กำหนดฤกษ์พิธีอธิษฐานจิตอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยหลวงป๋าท่านได้นิมนต์พระมหาเถระมาร่วมอธิษฐานจิต ดังนี้
๑.หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำจำปาทอง
๒.พระครูโกศลนวการ
วัดหนองกระทุ่ม นครปฐม
๓.หลวงพ่อสุพจน์ จันทูปโม
วัดศรีทรงธรรม นครสวรรค์
๔.พระอธิการใจ ฐิตาจาโร
วัดพระยาญาติ สมุทรสงคราม
๕.พระครูโสภิตวิริยาภรณ์
วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
๖.แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย และแม่ชีธรรมกายวัดปากน้ำ

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอธิษฐานจิตพระของขวัญ
ขอบคุณเนื้อหาและภาพจากหลวงพี่มหา

แชร์เลย

Comments

comments

Share: