พึงมีสติสังวรระวังว่า

😇พึงมีสติสังวรระวังว่า อะไรชั่ว ผิดนิด ผิดหน่อย

ก็ให้ตำหนิตัวเอง แล้วอย่าทํา

ให้ทำความดี ให้ความดีเกิดขึ้นถี่ ๆ ความเลวก็ให้ห่าง ๆ

เวลาเราจะตาย กรรมนิมิตอารมณ์มันเกิด

กรรมที่ไม่ค่อยดี จะได้นานๆปรากฏ

กรรมที่ดี ก็จะปรากฏเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ถี่ ๆ เข้า

❤อย่างพวกเราฝึกปฏิบัติธรรมนี้ จัดว่าดีมาก

จิตจรดศูนย์บ่อย ๆ แล้วของไม่ดีไม่ค่อยเกิด

เพราะใจรับ แต่อารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศล

👉เพราะฉะนั้น ผลของการอบรมที่ใจ

ให้ไปรวมหยุดอยู่ ณ ศูนย์กลางกายบ่อย ๆ

กิเลสนิวรณ์ก็หมดไป ใจก็ผ่องใส เมื่อใจผ่องใส

เวลาใกล้จะตาย นิมิตอารมณ์ทั้งหลายที่ดี ๆ

ก็จะปรากฏขึ้นในใจบ่อย ๆ ถี่ ๆ ขึ้น

💛อันนี้แหละจะเป็นชนกกรรม นำให้ไปเกิดในสุคติภพหรือภูมิที่ดี ถ้าว่าตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระอรหัตมรรคอรหัตผล

ความเกิดตามธรรมชาติก็จะเป็นด้วยอาการอย่างนี้

หลวงป๋า

แชร์เลย

Comments

comments

Share: