พุทธคุณอธิษฐาน บารมีมหาโพธิสัตว์

🟧 พุทธคุณอธิษฐาน บารมีมหาโพธิสัตว์
ด้วยปณิธานความตั้งใจอันแน่วแน่ของหลวงปู่หงษ์ ปรารณาช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพสัตว์ ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย คุ้มครอง ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข สำหรับผู้มีบุญ มีวาสนาคงไม่ต้องพูดถึง หรือจะเป็นศิษย์ธรรมดา ๆ จะมีประสบการณ์วัตถุมงคลนี่ก็ยังไม่แปลก แต่คนลำบาก คนบุญอ่อน ผู้หาเช้า-กินค่ำ บูชาแล้วก็ยังมีแต่ดีขึ้น มีประสบการณ์ดีไปต่าง ๆ ดังคำว่า พระหลัก ๑๐๐ พุทธคุณหลัก ล้าน กล่าวได้จริง มิใช่โฆษณาชวนเชื่อ หวังสร้างกระแสหรือหาค่าประโยน์จากเงินทองท่านผู้อ่านแต่อย่างใด บ่อยครั้งที่ผู้เขียนจะได้ยินหลวงปู่กล่าว ก่อนประสิทธิ์ประสาทมอบให้ว่า ” วันหน้าถ้าเขาให้ไม่ถึงล้านอย่าให้เขาเด้อ..” คำครูบาอาจารย์หวงใยฝากฝัง แทนคำพูดมากมาย ให้เห็นค่าพุทธคุณที่สูง ให้เรามีศรัทธามั่นคง เคารพรู้คุณค่า บูชารักษาไว้ แล้วจะรู้เองเห็นเองว่าดีอย่างไร ดังคำโบราณว่า ทองก็ย่อมเป็นทอง วัตถุสิ่งของอันเป็นมงคลบารมีอธิฐานของพระโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่ เสมอภูมิธรรมแห่งความเมตตาที่หวังช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ไม่มีประมาณ เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริง ชาวบ้านศรัทธาของเค้าจริง ๆ พอเข้าหน้าหนาวหลังเก็บเกี่ยว ศิษย์คนธรรมดา ผ้าเก่า ๆ นี่แหละ มาหาหลวงปู่ มาบูชาวัตถุมงคลกันทีละมาก ๆ เรียกว่ายินดีทำบุญมาก ๆ ไม่มีคำว่าเสียดาย โดยมากชาวบ้านว่ากันตรง ๆ ก็คิดว่าได้เป็นการถวายทำบุญกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถืออีกทางหนึ่ง ทั้งได้วัตถุมงคลเป็นไว้เป็นหลักฐาน ประจักษ์พยานอนุสติระลึก ก็เป็นจัดบุญ เหมือนกัน ทั้งมอบต่อมรดกคุ้มครองลูกหลานด้วย ใช่จะมองว่าเป็นความงมงายไม่รู้จักคิด แต่จิตใจเขาสะอาดไม่มีเล่ห์เลี่ยมสละได้แม้จะหาเงินมาด้วยลำบาก อุสาหะ ในการประกอบสัมมาอาชีพ หลวงปู่หงษ์ก็มีเมตตาหวังสงเคราห์กลับด้วยจิตใจที่เมตตาเต็มเปี่ยม …..
น้อมบูชาคุณ พระพรหมปัญโญ (หงษ์) มหาโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ๑ ใน ๑๐ พุทธวงศ์ ด้วยเศียรเกล้า นะเมติ นะเมติ นะเมติ.

แถม หลวงปู่หงษ์องค์ที่ 9 หลวงป๋าเสริมชัยองค์ที่ 10

แชร์เลย

Comments

comments

Share: