มติ มส. แต่งตั้ง พระปิฎกโกศล ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี”

พระสังฆาธิการ 20 ธันวาคม 2021  ·

มติ มส. แต่งตั้ง พระปิฎกโกศล ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี”

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยเป็นการประชุมครั้งแรกของกรรมการ มส.ชุดใหม่ ที่ได้รับโปรดแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยภายหลังการประชุม มส. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุม มส. ว่า มส. มีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔ ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

และได้มีมติแต่งตั้ง พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต) อายุ ๕๖ พรรษา ๓๖ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ให้เป็น “เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี”

แชร์เลย

Comments

comments

Share: