รุ่นนั่งรวย หลวงปู่หงษ์ ปี2546 หลวงป๋าไปด้วย

Surasit Jaisai 19 ตุลาคม เวลา 17:16 น. 

แฟ้มภาพเก่า
พิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก รุ่นนั่งรวย ปี2546
จัดพิธีกลางแจ้ง จตุรทิศยอดพรหม พิธีขอมโบราณ ราชวัตร ฉัตร ธง ครบตามแบบบูรพาจารย์

 • พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์ พรฺหมฺปญฺโญฺ) สุสานทุ่งมน วัดเพชรบุรี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 • พระเทพญาณมงคล (หลวงป๋าเสริมชัย ชยมงฺคโล) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
  ๏ ครั้นได้ฤกษ์อภิญญามหาฤทธิ์
  กำหนดจิตเชิญเทวามาสังสรรค์
  เปิดพิธี “นั่งรวย” ประดุจพลัน
  ดลบันดาล เทวามาอวยพร
  ๏ แล้วปู่เจ้าเข้าฌาณอธิษฐานจิต
  กำหนดฤทธิ์ให้สุโขสโมสร
  ให้ปวงเทพเทวาอำนวยพร
  สุขบวรตลอดกาลนิรันเทอญ”๛
  กราบหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธาครับผม
  เครดิต คุณ Suttisak Neng Thunaohan

https://www.facebook.com/groups/1804748506415495/permalink/3303368986553432/

แชร์เลย

Comments

comments

Share: