รุ่นนี้นะครับหลวงป๋าท่านทําวิชชาทุกวัน

ปิยะ ศรีทองคํา 5 ชม.  ·

รุ่นนี้นะครับ จะใส่กล่องลังไม้อยู่ในกุฎิ9

หลวงป๋าท่านทําวิชชาทุกวัน ตอนที่ผมเห็นอยู่3ปี

และก่อนหน้านั้นอีกและหลังจากนั้นอีก ท่านจะคํานวณมาสะสางธาตุธรรมทุกวัน ตั้งผังกันภัย

ผังอุดมสมบูรณ์ กันภัยพิบัติทั้งมาจากธรรมชาติ

และจากอาวุธ ให้กับคนที่บูชาเอาไว้ รุ่นนี้ถ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วตั้งใจเอามาวางบนมือนั่งสมาธิครับ

ท่านดึงดูดใจให้หยุดได้ดี จากที่เคยเห็นคนเอารุ่นนี้มาบูชานั่งได้ถึงธรรมกายหลายคนนะครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: