รูปถ่ายหลวงปู่เณรคำ ของหลวงปู่ทองทิพย์

รูปถ่ายหลวงปู่เณรคำ ของหลวงปู่ทองทิพย์ พุทธปัญโญ วัดป่าสีดาพระรามลักษณ์รัตนโคตร จ.หนองคาย

รูปถ่ายหลวงปู่เณรคำ เป็นภาพถ่ายขาวดำ รูปติดบัตรขนาด ๒ นิ้ว กระดาษหนังไก่ ผิวปรอท สภาพเก่าถึงยุค เป็นรูปที่หลวงปู่ทองทิพย์ ยืนยันว่าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เณรคำ พระอริยเจ้าเหนือโลก ท่านว่า หลวงปู่เณรคำจะมีคิ้วสั้นข้างหนึ่ง ยาวข้างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์

เปิดตำนาน “เณรคำ” เณรลึกลับ ตบะแก่กล้า อายุยืนมานับพันปี ศิษย์หลวงปู่เทพโลกอุดร – สำเร็จลุน

ที่มา : yantip.com โดยคุณ ชายรักชาติ , หนังสือ บารมีเหนือโลก หลวงปู่เทพโลกอุดร โดย ทิพยจักร

ความลี้ลับมหัศจรรย์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ยังคงปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัย ท้าทายความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ของคนยุคปัจจุบัน หากแต่ปาฏิหาริย์ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินั้นมักปรากฏเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัว บุคคล ที่ทางพระเรียกว่า “ปัจจัตตัง” เท่านั้น และหนึ่งในเรื่องราวหลากร้อยหลายพันเรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนานั้น เรื่องของ คุรุหรือครูผู้วิเศษในโลกเรานี้มี ๕ ท่านคือ ๑ หลวงปู่เทพโลกอุดร ๒ บรมครูพู่พู่อ่อง ๓ มหาอวตารบาบาจี(ฮินดู) ๔ สำเร็จลุน ๕ หลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน หากใครได้พบหนึ่งในสี่ท่านนี้และได้ร่ำเรียนวิชากับท่านบุคคลผู้นั้นจะเป็น ผู้วิเศษ มีอภิญญาเป็นอมตะไม่มีวันตาย

เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังดังนั้นแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จนทราบว่าแท้จริงแล้วคุรุผู้วิเศษของโลกนั้นมีมากกว่า ๕ ท่าน อย่างในจีนนั้นจะมีเรื่องราวของเซียนทั้ง ๘ ที่ถือว่าเป็นยอดบรมครู เซียนทั้ง ๘ มักนิยมแปลงร่างเป็นกระยาจกเข็ญใจ มีพฤติกรรมเที่ยวขอทาน หากพบใครใจบุญมีวาสนาถึงจะสั่งสอนให้ได้รับความเป็นเซียน ผู้สำเร็จเป็นเซียนก็มีฤทธิ์และมีอายุยืนนานผิดคนธรรมดาสามัญ นับเป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในกระแสแห่งความสนใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงนักปฏิบัติกรรมฐาน

สำหรับเรื่อง ราวของหลวงปู่โลกอุดรเป็นเรื่องที่เล่าลือเป็นเวลานานกว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่ได้พบเจอ อาทิเช่นได้ใส่บาตร ได้พบในนิมิต ได้ฟังหลวงปู่เทศนาสั่งสอน อย่างใดอย่างหนึ่งมาโดยตลอด โดยระบุว่า หลวงปู่โลกอุดร เป็นพระภิกษุลี้ลับไปมาไร้ร่องรอย ปรากฏกายได้ทุกรูปแบบ ทรงซึ่งอภิญญาสูงสุด มีอายุยืนนานหลายร้อยหลายพันปีมาแล้ว ไม่อาจคำนวณนับได้แม้แต่ชื่อเรียกท่านเองก็เป็นเพียงชื่อสมมุติเท่านั้น ไม่มีใครรู้จักนามท่านจริงๆ ว่าคือใคร

แต่นอกเหนือ ตำนานของ “บรมครู” ผู้ลึกลับที่เป็นเล่าขานแล้ว ยังมีเรื่องของ “เณรน้อย” หรือ พระหนุ่ม ที่ได้ร่ำเรียนกับ “บรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร” จนเกิดฤทธิ์อภิญญา อายุยืนยาวเช่นกัน ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็นคู่ “อาจารย์ – ศิษย์ ที่อายุยืนยาว”

เรื่องราวที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวของ “เณรคำ” (ไม่ใช่ นายวิรพล สุขผลหรือหลวงปู่เณรคำ ที่กำลังตกเป็นข่าวในขณะนี้ เพราะรายนั้นแอบอ้างชื่อ “เณรคำ” มาใช้)

“เณรคำ” คือ หน่อพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมี เป็นพระหนุ่มผู้ฝึกอภิญญาเก่งมาก มีตบะสูง ทว่ายึดติดในการฝึกมาก เพลิดเพลินอยู่ฤทธิ์อภิญญา จึงส่งผลให้ยังไม่หลุดพ้น ยังคงอยู่บนโลก และจรไปมายังร่างของ “พระหนุ่มๆ”หรือ “เณร” ที่ชอบฝึกวิชา อภิญญา โดยที่สังขารนี้อาจไม่รู้ตัวก็ได้ และที่สำคัญคือ “เป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ ที่ยังไม่มีใครโปรดได้” จึงอยู่มานานและจรผ่านใช้ร่างสังขารแล้วสังขารเล่าไปๆ มาๆ ทำให้พระหลายรูปมีประวัติคล้ายๆ กัน เช่น ธุดงค์ตั้งแต่ยังเป็นเณร มีอาจารย์เก่งวิชาอาคมดูแล

เล่ากันว่า “เณรคำ” มี”อาจารย์คือหลวงปู่เทพโลกอุดร” ดังนั้น ท่านจึงมีสายธรรมต่อมาจากหลวงปู่เทพโลกอุดร เป็นพันๆ หมื่นๆ ท่าน ซึ่งมีบุญบารมีไม่เท่ากัน ท่านเหล่านี้ ได้ตั้งปณิธานบำเพ็ญ พุทธภูมิแล้ว ได้บุญวาสนาร่วมกับสายหลวงปู่เทพโลกอุดรส่วนที่ดูแลพระโพธิสัตว์ จึงบำเพ็ญบารมีในสายนี้ฯ

ดังนั้น เณรคำ จึงมีอายุมากเหมือน “หลวงปู่”เมื่อเทียบกับมนุษย์โลกปกติ แต่สำหรับสายหลวงปู่เทพโลกอุดรนี้ ท่านเหมือนสามเณรเท่านั้นเอง เหมือนเทวดาที่มีอายุได้ ๕,๐๐๐ ปี ช่วง ๑,๐๐๐ ปีแรกก็ยังเทียบได้กับเด็ก แต่โลก มนุษย์นั้น ๑,๐๐๐ ปี คือ “หลวงปู่แล้ว”

แต่ในบางตำนานก็เล่าถึงเณรสองรูป รูปแรกเณรแก้ว รูปสองเณรคำ สองรูปนี้เป็นศิษย์สมเด็จลุน ประเทศลาว ซึ่งเป็นพระที่ทรงอภิญญา มีปฏิปทาทางพระโพธิสัตว์ หวังพุทธภูมิเป็นเบื้องหน้าคือ ท่านไม่ได้หวังเอานิพพานในปัจจุบันชาติ แต่ท่านหวังจะสำเร็จเป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้า ประวัติความเป็นมาของท่านลี้ลับยิ่งนัก บางคนเชื่อว่าท่านมีอายุยืนยาวมานานนับพันปี การตายของท่านนับเป็นการตายหลอกๆ เท่านั้น มีความเชื่อกันว่าท่านมีตัวยาอายุวัฒนะ ที่ทานเข้าไปแล้วจะมีอายุขัยยาวนาน ได้ถึง ๓ พันปี ซึ่งเมื่อสิ้นสมเด็จลุน (ตายหลอกๆ) เณรคำก็หายไปพร้อมกับคัมภีร์คาถาอาคม คนอีสานและคนลาว รอการกลับมาของเณรคำ

รูปถ่ายหลวงปู่เณรคำบานนี้ ชุดนี้รับมาจากคุณนิคม มูลคาย บุตรบุญธรรมของหลวงปู่ทองทิพย์ และเป็นผู้ให้ข้อมูลที่หลวงปู่ทองทิพย์ยืนยันว่าเป็นรูปหลวงปู่เณรคำ

หลวงปู่ทองทิพย์ อุปการะเลี้ยงดูคุณนิคมมาตั้งแต่เด็ก อยู่ใกล้ชิดช่วยเหลือ ดูแล สนองงานหลวงปู่ฯ จนท่านละสังขาร ปัจจุบันยังสืบสานต่อยอดงานที่หลวงปู่ทองทิพย์ได้สร้างไว้ อีกทั้งช่วยดูแลสรีระสังขารของท่าน สมัยเมื่อครั้งท่านดำรงค์ธาตุขันธ์หลวงปู่ฯได้มีเมตตาไปจัดหิ้งพระในห้องพระที่บ้านคุณนิคม (บ้านหลังเก่าที่อยู่ข้างวัด) มีวัตถุมงคลหลายอย่าง จำนวนมากที่ท่านเอามาเก็บไว้ให้เป็นวัตถุมงคลชุดมรดกของหลวงปู่ทองทิพย์

แชร์เลย

Comments

comments

Share: