รูปหล่อหลวงป๋า

พระของขวัญ-ธาตุกายสิทธิ์ สายวัดหลวงพ่อสดฯ

Aungkool Anan  · 1 ชม.  ·

📌รูปหล่อขนาดบูชาของพระเดชพระคุณหลวงป๋าที่ทางวัดสร้างขึ้นนี้ ถือเป็นรุ่นแรกที่สร้างหลังจากหลวงป๋าท่านได้ละสังขารไป ๑๕๐ วัน คณะศิษยานุศิษย์ได้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ มอบไว้สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการบูชาไว้เป็นที่ระลึกแทนองค์หลวงป๋าที่ท่านได้ละสังขารไปตามความไม่เที่ยงของสังขารนี้

📍แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นรุ่นแรกและถือเป็นการสร้างตัวแทนหลวงป๋าให้ลูกหลานลูกศิษย์ได้มีไว้บูชา เพื่อระลึกถึงพระคุณท่าน และไว้สำหรับปกปักรักษาผู้ที่มีความเคารพรักในตัวท่าน ทางคณะศิษยานุศิษย์อันมีคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงป๋าและที่มีธรรมะชั้นสูงมาร่วมทำความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มที่ในครั้งนี้

✏ชนวนมวลสารที่นำมาผสมหล่อสร้างผมได้สอบถามคร่าวๆจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการดำเนินการสร้างได้ดังนี้

๑.ชนวนพระจักรพรรดิที่วิหารกลางน้ำ

๒.ชนวนพระปฐมบรมศาสดา(เนื้อเหล็กไหลท้องปลาไหล)

๓.ชนวนพระนั่งเมืองแก้ว

๔.ชนวนพระกริ่งสัมมาอรหังรุ่นแรก

๕.ธาตุกายสิทธิ์ต่างๆที่หลวงป๋าเคยมี

📙นำมาหลอมรวมกัน โดยรูปแบบก็ใช้การสแกนหลวงป๋าที่เคยสแกนไว้ไม่นานก่อนท่านจะละสังขาร แล้วปริ้นเป็นสามมิติออกมา รูปทรงจึงมีความเหมือนความคล้ายพระเดชพระคุณหลวงป๋ามาก นำมาหล่อเป็นขนาดต่างๆได้ ๕ ขนาดดังนี้

๑.รูปเหมือนขนาด ๒ นิ้ว

๒.รูปเหมือนขนาด ๓ นิ้ว

๓.รูปเหมือนขนาด ๕ นิ้ว

๔.รูปเหมือนขนาด ๗ นิ้ว

๕.รูปเหมือนขนาด ๙ นิ้ว

🎴สำหรับมวลสารที่บรรจุใต้ฐานนั้น เท่าที่ผมสอบถามคร่าวๆ(ต้องใช้ว่าคร่าวๆเพราะได้ข้อมูลบางส่วน) สำหรับขนาด ๒ นิ้ว และ ๓ นิ้ว จะมีบรรจุเกศาหลวงป๋า จีวรหลวงป๋า และเม็ดสีแดงๆสองสามเม็ดนั้นผมได้สอบถามแล้วและเข้าใจว่าเป็นเม็ดยาหมอชีวกะซึ่งเป็นเม็ดยาที่มาแบบอจินไตยสมัยเมื่อหลวงป๋าท่านยังอยู่

สำหรับ ขนาด ๕ นิ้วขึ้นไป สิ่งที่มีเพิ่มมาก็จะมีเหรียญหลวงป๋า เม็ดธาตุกายสิทธิ์ชนิดต่างๆ สายสิญจน์ในงานพิธี(ผมไม่ทราบว่างานพิธีไหนแต่ต้องดีแน่นอน) เป็นต้น

📌สำหรับการอธิษฐานจิตนั้น แน่นอนว่าการสร้างรูปเหมือนหลวงป๋าก็จะต้องอาราธนาอัญเชิญหลวงป๋ามาทำความศักดิ์สิทธิ์ให้โดยตรงอยู่แล้ว เพราะเป็นรูปเหมือนท่าน เหมือนกับผมเคยนำรูปภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมเถร(วีระ คณุตฺตโม) อดีตอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาวัดปากน้ำ มาขอให้พระอาจารย์ที่ท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านและได้วิชชาชั้นสูงทำความศักดิ์สิทธิ์ให้ ท่านกล่าวว่า รูปหลวงพ่อก็ต้องอาราธนาหลวงพ่อท่านมาทำความศักดิ์สิทธิ์ให้เอง ใครจะทำได้เหมือนท่าน…

🔮การคำนวณวิชชาในสายวิชชาธรรมกายนั้นไม่เหมือนสายอื่นๆทั่วไป การตั้งผังคำนวณความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต แม้พระชุดนี้ยังไม่หล่อออกมา ก็ปรากฏผังในละเอียดและมีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว

และพระชุดนี้ได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงป๋าทำความศักดิ์สิทธิ์และนำเข้าทำความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มที่จากลูกศิษย์ผู้เป็นพระภิกษุที่ได้วิชชาชั้นสูงทั้งวัด ถือเป็นที่สุดของความตั้งใจที่ได้กระทำต่อครูบาอาจารย์ที่เคารพรักในกาลนี้

🔮รุ่นนี้เหมือนเป็นตัวแทนหลวงป๋า เมื่อเราได้มองเห็นรูปเคารพนี้ เราก็จะระลึกถึงคุณความดีของท่าน ความเมตตาของท่าน รอยยิ้มเสียงหัวเราะของท่าน คำพูดที่ท่านพร่ำสอนเรา เคี่ยวเข็ญเรา ความเสียสละต่างๆที่ท่านกระทำไว้ต่อพระพุทธศาสนา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจเราไปตราบนานแสนนาน…

**ขอบคุณรูปประกอบจากคุณพชร

***หากมีคำใดกล่าวผิดพลาด ผมขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ

แชร์เลย

Comments

comments

Share: